De Zonnebloem vraagt uw hulp op Nationale Ziekendag

Sinds 1974 vraagt de Zonnebloem op de tweede zondag in september aandacht voor de zieken in Nederland. Elke Zonnebloemafdeling vult deze dag op zijn eigen manier in.

In Hengevelde worden mensen die ziek zijn bezocht door vrijwilligers uit onze gemeenschap, en hiervoor doen we zoals elk jaar een beroep op U. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ria Doeschot, tel. 333538 of via de opgaveformulieren in de weekendviering a.s. weekend in de kerk.

De Zonnebloem is er voor mensen van alle gezindten en voor jong en oud, dus ook jongeren en niet katholieken die iemand met een bloemetje en een bezoekje willen verblijden zijn van harte welkom in de viering op zondag 16 september om 9.30 uur in de parochiekerk in Hengevelde. Doordat er in het weekend van

9 september geen viering in de kerk is schuiven we een week op.

Er wordt dan speciale aandacht gevraagd voor deze bijzondere dag. De bloemen worden na afloop van de viering uitgedeeld, het is de bedoeling dat u een bloemetje bij iemand brengt en dat u hier even de tijd voor neemt. Misschien is er in uw omgeving iemand die ernstig ziek is waarvan u denkt dat het bij ons niet bekend is geef het dan bij ons door!!

Na afloop van de viering is er een deurcollecte t.b.v. de Zonnebloem.