Eerste bosuiltjes geringd in de kom van Hengevelde

Woensdag 26 maart werden de 1e vier jonge bosuilen in de Hof van Twente geringd. Hengevelde had dit jaar de primeur, waar een broedpaar ongeveer 3 weken geleden hun 1ejong geboren zagen worden. Niet alleen het ouderpaar overigens, maar ook de eigenaar/beheerder van de nestkast die live kon meekijken via een geïnstalleerde camera.De geringde jongen waren goed doorvoed, wat duidt op voldoende prooien. Een indicatie dat we weer een rijkelijk broedseizoen tegemoet kunnen zien.

Om een uur of negen in de ochtend was het dan zover. De 1e ringactiviteit van jong geboren uilen van het jaar. Vier circa drie weken oude bosuilen waren klaar om geringd te worden. Het gehele broedproces van eileg, geboorte en groeiontwikkeling van de jongen was gedurende meerdere maanden nauwlettend in de gaten gehouden via het camerasysteem.

Fons en Gerard Vehof, vrijwilligers van Hofvogels en verantwoordelijk voor de nestkast hadden een afspraak gemaakt met Peter, één van onze ringers, om de jonge bosuilen van een ring te voorzien. Nadat de vier jongen door Gerard uit de nestkast waren gehaald, werden de jonge uiltjes één voor één aan een lichamelijk onderzoek bloot gesteld. Niet alleen werd de vleugellengte van de vogels gemeten, zodat er een nauwkeuriger beeld kon worden vastgesteld van de leeftijd. Ook werden de jongen één voor één gewogen. Hierbij bleek dat drie van de jongen een gemiddeld gewicht hadden van 400 gram. Het kleinste en laatste jong viel met 365 gram wat uit de toon. Niet verontrustend overigens gezien de puike conditie waarin de jonge takkelingen verkeerden. Restanten van een spreeuw in de nestkast hadden schijnbaar goed gesmaakt. Uiteindelijk kreeg ieder jong een ring om de poot en worden de ringnummers landelijk geregistreerd en gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Wel werd de ringsessie enigszins onderbroken door het ouderpaar, dat zenuwachtig rond de ringplaats vloog. De rust keerde echter snel terug nadat de jongen weer in de nestkast waren terug gezet en de ringplaats was verlaten. Het is de verwachting dat de jonge uilen of takkelingen binnen enkele dagen de nestkast zullen verlaten en in de buurt van de nestkast blijven rondscharrelen. Momenten waarop wandelaars soms menen een verlaten jong uiltje aan te treffen en deze oppakken of de dierenambulance bellen. Niet nodig en niet doen. De uitgevlogen jongen worden nog een tijdje gevoerd door het ouderpaar tot ze voor zich zelf kunnen zorgen.