Geen vuurwerk tijdens oud en nieuw, carbid schieten mag

Tijdens de komende jaarwisseling is verkopen, vervoeren, buitenshuis bezitten en afsteken van oudejaarsvuurwerk verboden. Het kabinet wil hiermee voorkomen dat er vuurwerkslachtoffers naar het ziekenhuis moeten. Door het coronavirus is de werkdruk in de zorg al een lange tijd te hoog.

Tijdelijk verbod tijdens de jaarwisseling 2021-2022

Het vuurwerkverbod heeft 4 onderdelen:

 • Verbod op vuurwerk verkopen
  Winkeliers mogen geen oudejaarsvuurwerk verkopen. Ook niet op de laatste drie dagen van het jaar.
 • Verbod op vuurwerk afsteken
  Particulieren mogen geen oudejaarsvuurwerk afsteken. Ook niet op oudejaarsavond van 18 uur tot nieuwjaarsdag 2 uur.
 • Verbod op vuurwerk vervoeren
  Particulieren mogen geen oudejaarsvuurwerk vervoeren. De uitzondering dat 25 kg consumentenvuurwerk mag worden vervoerd, wordt voor particulieren geschrapt.
 • Verbod op vuurwerk bezitten
  Particulieren mogen buitenshuis geen oudejaarsvuurwerk bij zich hebben. Wel mogen mensen maximaal 25 kg vuurwerk thuis hebben, op een niet toegankelijke plek.

Fop- en schertsvuurwerk afsteken mag wel

Het verbod op het verkopen, vervoeren en afsteken van vuurwerk geldt voor al het oudejaarsvuurwerk (dat valt onder categorie F2 of F3).

Fop- en schertsvuurwerk afsteken (categorie F1-vuurwerk) mag wel. Zoals:

 • trektouwtjes;
 • knalerwten;
 • fonteintjes;
 • sterretjes.

Er zijn regels verbonden aan het kopen van vuurwerk. Het is bijvoorbeeld verboden om vuurwerk online te kopen.

Extra druk op zorg en hulpverlening voorkomen

Tijdens de jaarwisseling 2019-2020 moesten bijna 1.300 slachtoffers van vuurwerk naar het ziekenhuis of een huisartsenpost. Dit aantal nam in 2020-2021 af naar een kleine 400 slachtoffers door het vuurwerkverbod. Met een vuurwerkverbod voor 2021-2022 wil de Rijksoverheid opnieuw extra druk op zorg en hulpverlening voorkomen.

Tegemoetkoming voor vuurwerkverkopers

Er komt opnieuw een vergoeding voor vuurwerkondernemers en -verkopers. Zij hebben ook recht op de algemene steunmaatregelen coronavirus.

Wet- en regelgeving voor verbieden van vuurwerk

Voor het vuurwerkverbod van 2021-2022 is het Vuurwerkbesluit met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangepast. De tijdelijke aanpassing geldt sinds 18 december 2021. Vanaf 2 januari 2022 geldt het normale Vuurwerkbesluit weer.

Carbid schieten

Ondanks het landelijke vuurwerkverbod, mag het schieten van carbid op 31 december wel doorgaan. Wilt u carbidschieten op 31 december? Dit had u bij de gemeente moeten melden. Helaas is het nu niet meer mogelijk om melding te maken.