Heggelerveld nog niet uitgeteld: Lynn!

Deze week was ze er dan: Lynn Kemna, de dochter van Bram en Joyce Kemna, maar ook het zusje van de grote broer: Luke!
Na jaren weer gezinsuitbreiding op het Heggelerveld!

Namens de buurt van harte proficiat!