Hengevelde vierde Oogstdankdag in de kerk

Afgelopen zaterdagavond 2 oktober j.l. vierden we de jaarlijkse oogstdankdag. De kerk was mooi versierd met groenten, fruit, bloemen, graan, aardappelen, levensmiddelen enzovoort. Al deze producten waren door parochianen bijeen gebracht. De opbrengst gaat zoals gewoonlijk weer naar leefgemeenschap “De Wonne” ïn Enschede. Een aantal afgevaardigden van de Wonne waren bij de viering aanwezig. Na afloop was er koffie voor de aanwezigen.

Maandagmorgen werden de verzamelde producten opgehaald door medewerkers en bewoners van genoemde leefgemeenschap. Zij stellen deze opbrengst van onze parochiegemeenschap altijd bijzonder op prijs en danken allen hartelijk voor de gulle gaven.

Ook kinderen van de basisschool doen jaarlijks mee door het naar voren brengen van producten tijdens de dienst. Helaas was dit door omstandigheden en miscommunicatie dit jaar niet het geval. Wij hopen van harte dat vanaf volgend jaar deze mooie traditie weer in ere kan worden hersteld.

De werkgroep Oogstdankdag dankt iedereen van harte voor de medewerking en de aangebrachte producten.

Ria Rouweler, Ans Vehof, Jan Schreijer en Siny ten Heggeler.