Hengeveldse boeren in actie bij De Reggehof

Het plein voor het gemeentehuis in Goor stond meer dan half vol met trekkers, boeren die zich verzetten tegen de stikstof regels die ze niet kunnen en willen doorvoeren in hun bedrijf. Hieronder waren ook diverse Hengeveldse boeren.
De PvdA Hof van Twente hield namelijk een bijeenkomst over de balans tussen natuur en landbouw. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher uit Rijssen was aanwezig, wethouder Meulenkamp, lokale vertegenwoordigers uit de politiek en vooral heel veel boeren. De insteek van de avond was om met de boeren in gesprek te gaan om te kijken welke oplossingen er zijn voor alle problemen die er rondom stikstof spelen. Alle aanwezigen hadden een duidelijke mening en naast de stikstof werd er onder meer het gesprek aangegaan over de Natura 2000-gebieden en mogelijke inkrimping van de veestapels.

Klik HIER voor een video van de massale aankomst van de boeren.

Het kabinet en de provincies hebben meer tijd nodig om duidelijkheid te geven over de aanpak van de stikstofproblemen. Dat laat minister Schouten van Landbouw weten na overleg met de provincies. Uiterlijk 1 december zullen rijk en provincies met een nadere invulling komen, aldus Schouten. "Ik ben de meest ongeduldige persoon zo ongeveer nu in Den Haag, maar we moeten dit ook zorgvuldig doen."