Hengeveldse kerk sluit voorlopig de deuren

De Hengeveldse kerk sluit voorlopig de deuren, dit in verband met het oplopend aantal besmettingen in Hengevelde. Locatieraad geloofsgemeenschap Hengevelde laat het volgende weten aan de redactie: "Door de overheid en het parochiebestuur zijn aangescherpte maatregelen ter bestrijding van het coronavirus genomen. Naast de reeds bestaande maatregelen, zijn dat het afschalen naar 30 kerkbezoekers en de verplichting om ook tijdens de viering mondkapjes te dragen. Maar vooral gelet op de vele besmettingen in ons dorp, is besloten in onze Petrus en Paulus kerk voorlopig geen weekend vieringen meer te houden. Dit met ingang van heden en tot nader bericht."