Hofvogels start met werkgroep vleermuizen

Nu wij onze huizen in het kader van duurzaamheid beter gaan isoleren, komt naast de huismus en de gierzwaluw ook de vleermuis in gevaar. Dit nuttige nachtdier leeft, vaak zonder dat wij als bewoners dat beseffen, in ons huis: in de spouwmuren, onder het dak of daklijsten. De gemeente Hof van Twente subsidieert momenteel isolatieprojecten onder voorwaarde dat een ieder zich houdt aan de Nederlandse Natuurbeschermingswet en er voor zorgt dat vleermuizen niet in het gedrang komen. De gemeente heeft stichting Hofvogels gevraagd om hen hierbij te helpen.

“Afgelopen jaar zijn wij al begonnen met het inventariseren van gierzwaluwnesten en dit jaar starten wij ook met een werkgroep voor het inventariseren en beschermen van vleermuizen. Voor beide activiteiten, maar voor de vleermuizen in het bijzonder, zoeken wij vrijwilligers. Wij starten binnenkort met het opleiden van deze vrijwilligers door een gecombineerde theoretische- en praktische opleiding. Naast het leren omgaan met de detectieapparatuur en het herkennen van de verschillende soorten vleermuizen, zullen we ook in de schemerperiode gaan tellen bij bekende kolonies en al eerder geplaatste vleermuiskasten. Dus bent u een liefhebber van de nacht, of minimaal van de late avond of de vroege ochtend, en bent u begaan met de vleermuis (een fascinerend en nuttig zoogdier), meldt u zich dan aan als vrijwilliger bij onze stichting.  Belangstellenden kunnen zich opgeven via secretariaat@hofvogels.nl of voorzitter@hofvogels.nl“, aldus Hofvogels.