Houtdorp Hengevelde zoekt vrijwilligers

Natuurlijk wordt ook dit jaar in de laatste week van de zomervakantie weer Houtdorp georganiseerd voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Houtdorp 2018 vindt plaats op 28, 29 en 30 augustus. Maar... zonder hulptroepen geen Houtdorp dus blok een of enkele bovenstaande genoemde data af in je agenda en geef je alvast op als vrijwilliger voor 1 of meerdere dagen. Om de bouwwerkzaamheden (mn 28 en 29 augustus , 9:30- 14:30 uur) in goede banen te leiden (en de bouwsels veilig te houden) zijn wij op zoek naar handige en sterke mannen/ jongens (vaders, opa's, buurmannen, neven) , die overweg kunnen met hamer, spijkers en enthousiaste kinderen.

Maar natuurlijk zijn daarnaast ook handige en creatieve vrouwen/ dames van harte welkom! Help ons de planning tijdig rond te krijgen en geef je op via houtdorphengevelde@hotmail.com. Geef dan aub ook aan welke van de genoemde dagen je beschikbaar bent. Help ons er ook dit jaar weer een TOP Houtdorp van te maken! Op korte termijn zullen ook de kinderen een uitnodiging voor opgave ontvangen en kunnen de voorbereidingen beginnen.