Ingang kerkhof opnieuw ingericht: “Processiepad in oude glorie herstellen”

Het ligt er al even braak. De rand van het kerkhof aan de Goorsestraat. Daar waar decennia lang een gemetseld hek stond, is het sinds de herinrichting van de N347 kaal. Enkele lezers van onze website vroegen aan de redactie of wij hier meer van wisten. Reden genoeg om Jan Put, bestuurslid van de Heilige Geestparochie, te vragen hoe het zit. Jan vertelt hierover: “Het oude vervallen hek hebben we laten slopen bij de herinrichting van de N 347. We hebben een stukje grond overgedragen aan de provincie om een breder voetpad langs het kerkhof te kunnen realiseren. De ingang van het kerkhof wordt opnieuw ingericht. We willen die transparanter en uitnodigender maken om het kerkhof beter bij het dorp te betrekken. Daarvoor zullen we de bosschages aan de zijde van de Goorsestraat uitdunnen en voor een deel ook vervangen door nieuwe beplanting.”

Hoe wordt de herinrichting bepaald?
“Voor die herinrichting wordt een plan gemaakt in samenwerking met de Hofvogels. Het processiepad dat helemaal rond het kerkhof loopt gaan we ook in oude glorie herstellen. Aan de Goorsestraat komt een nieuwe afrastering van hardhouten palen met gaas om de genoemde transparantie te bevorderen”, besluit Jan.

Wordt vervolgd.

De oude situatie