Ingezonden brief: Ruiming graven in Hengevelde

Soms krijgen wij ingezonden stukken van lezers. Zo ook onderstaande brief van Herman Varenbrink, die de wijze van het ruimen van graven op de Hengeveldse begraafplaats nader voor het voetlicht wil brengen en tevens een discussie op gang wil brengen. Onderstaande brief heeft Herman overigens ook naar het kerkbestuur gestuurd.

Geacht bestuur,

Recentelijk kreeg ik het verzoek tot verlenging c.q. ruiming van het graf van mijn ouders.

Bij de brief van 13 januari 2020 was een bijlage gevoegd met voorwaarden ; reglementen alsmede een nota. Het zal u hoogstwaarschijnlijk niet verbazen dat ik geenszins van plan ben tot ruiming en de kosten voor verlenging zonder meer te betalen. In het kort zal ik dit motiveren.

Ruim 25 jaar geleden was een vooruitziende blik aanwezig binnen kerkbesturen dat er ruimte moest komen op de begraafplaatsen. Hoe dit op te lossen. Een eerste inventarisatie leerde dat veel oudere graven met toestemming geruimd zouden kunnen worden. De praktijk leerde dat dit niet zo eenvoudig was ; er zaten nog veel haken en ogen aan. Een nieuw reglement werd gemaakt om in de toekomst- indien nodig- eenvoudiger te kunnen ruimen.

De eerste golf van ruiming zal nog niet geleid hebben tot weerstand maar de 2e ,naar ik aanneem, iets meer.

De laatste jaren zal het u niet ontgaan zijn dat kentering is ontstaan rondom afscheid gedenken en begraven / crematie. Dit betekent dat de noodzaak tot ruiming momenteel voorlopig niet direct noodzakelijk is.

Het vaststellen van het huidige reglement voorziet in ruiming na 20 jaar. Wanneer nabestaanden dit niet wensen, kan tegen betaling worden verlengd. De hoogte van dit bedrag zou nodig zijn om de kosten van de begraafplaats te kunnen dekken. Ik ben gelovig maar hierin beslist niet.

Een graf heeft niet voor iedereen een gelijkwaardige waarde. Nabestaanden in de eerste graad worden nu gedwongen een hoog bedrag te betalen, terwijl het bedrag van verlenging nog niet bekend was. Ik vraag mij in redelijkheid af in hoeverre je naderhand kunt komen tot een bijbetaling.

Bij het opstellen van het huidige reglement is n.m.m. te veel gelet op het verleden dat o.a. zeer oude graven op begraafplaatsen een sta in de weg waren. Door het stellen van een tijdslimiet met hieraan gekoppeld een financiële vergoeding , was de gedachte twee vliegen in een klap.

Een andere bijkomstigheid zal hoogstwaarschijnlijk zijn ingegeven de grafrechten gelijke tred te houden met de van gemeentewege Algemene begraafplaatsen.

De grafrechten op gemeentelijke begraafplaatsen waren aanmerkelijk duurder en te veronderstellen dat deze zouden zakken in prijs was onrealistisch.

Dat door ruimtegebrek de mogelijkheid aanwezig moet zijn om in nood graven te ruimen is te billijken. Maar als blijkt dat de kosten van onderhoud te duur worden ga dan overwegen wat goedkoper kan en evt. de eerste grafrechten verhogen. Het is ongepast om nabestaanden na 20 jaar voor de keus te stellen betalen of ruimen.

Het ruimen van graven heb ik de laatste jaren gevolgd. Graven welke historie hebben, zijn geruimd. Ik hoop met dit schrijven een discussie op gang heb gezet.

Groeten,

H.B.Varenbrink


De schrijver van bovenstaande brief kreeg overigens reactie van het kerkbestuur en gaf hierover het volgende te kennen aan de redactie:

Het antwoord vanuit het bestuur was zeer zakelijk en ik heb de indruk dat totaal voorbij wordt gegaan aan mijn argumenten. Het is mogelijk dat ik de enige ben die hiertegen bezwaar maakt . Mocht dat niet zo zijn, dan sta op en reageer.

Wilt u ook reageren op Herman's brief, of uw eigen ervaring delen hierin. Mail dan naar redactie@wegdamnieuws.nl.