Inwonersaantal Hengevelde afgenomen

Ondanks dat het aantal inwoners in Nederland blijft stijgen, gaat Hengevelde tegen de trend in. Het aantal inwoners in buurt Hengevelde is met 20 inwoners afgenomen (afgerond is dat 1%): van 1.525 in 2013 tot 1.505 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Het aantal inwoners met een migratieachtergrond is 5%, 95% is autochtoon zoals dat wordt genoemd. Eerder meldden wij dat 26,7% van de inwoners van Hengevelde niet-Westers is, dit is echter onjuist. Dit getal is het percentage van de 5% met een migratieachtergrond waar we net over spraken. 93,3% van de Hengeveldenaren met een migratieachtergrond is wel Westers. De cijfers zijn gepubliceerd door allecijfers.nl. De bevolking van Nederland zal de komende jaren blijven groeien. In 2029 bereikt het inwonertal naar verwachting de 18 miljoen. Bijna een kwart van de bevolking zal dan 65 jaar of ouder zijn. In 2060 worden 18,6 miljoen mensen verwacht. Dat blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS.
De eventuele krimp kan ook te maken hebben met het feit dat er in Hengevelde zeer weinig huizen beschikbaar zijn. Hier komt verandering in, want onlangs plaatsten we een artikel dat er circa 24 starterswoningen en circa 16 levensloopbestendige-, of wel; seniorenwoningen gebouwd gaan worden. Zo moet er meer lucht komen op de Hengeveldse huizenmarkt en voorkomen worden dat jongeren elders in de regio op zoek gaan naar een woning.

Wil je kans maken op een van deze woning in Hengevelde, dan is het nú vooral belangrijk om je in te schrijven bij gemeente Hof van Twente zodat je op de kavelwachtlijst komt. De gemeente wil weten hoeveel serieus gegadigden er zijn. En het is ook de gemeente die op volgorde van inschrijving de kavels straks uitgeeft aan elke particuliere inschrijver. Je betaalt een bedrag voor inschrijving, maar verder verplicht het je nog tot niets. Inschrijven voor een kavel in Hengevelde doe je via de site van de gemeente (KLIK HIER).”