Kerstmiddag voor de leden van de Senioren Hengevelde

Langzaam krijgen we weer het bekende gevoel dat zo passend is bij de feestdagen van de decembermaand. Hengevelde heeft zich, zoals jaarlijks het geval is, opgesierd met een prachtige sfeervolle straatverlichting en de etalages en de folders van de ondernemers verkondigen duidelijke taal: Maak je klaar voor die feestdagen en onderneem tijdig de juiste acties. U mag zelf vertalen wat dat voor u betekent.

Voor de Senioren Hengevelde betekent het in elk geval dat we onze leden gaan wijzen op onze jaarlijkse kerstmiddag bij De Gebrande Wateren. Het belooft ook dit jaar weer een mooie gezellige middag te worden waarbij bezinning en gezelligheid de boventoon voeren.

De kerstmiddag zal zijn op woensdag 18 december om 14.30 uur. Kosten € 17,50

Begonnen wordt met een kerstdienst in de zaal zelf waarbij het al oude kerstverhaal opnieuw verteld gaat worden. Vertaald naar deze tijd zal het ons dagelijkse leven zin en inhoud kunnen geven en kunnen we de andere mens naast ons waarschijnlijk beter verstaan en begrijpen. Na deze dienst komt de bekende groep Capriccio ons muzikaal vermaken met een zeer gevarieerd repertoire dat gaat van bekende Straussmelodieën tot Duitse schlagers. Capriccio is al eens eerder bij de Senioren Hengevelde op bezoek geweest en ze hebben toen zoveel enthousiasme opgewekt dat we ze graag teruggevraagd hebben. Na dit optreden is er zeker ook aandacht voor een uitstekend verzorgde koffietafel die de inwendige mens niet onberoerd laat.

Ieder die graag wil deelnemen aan deze kerstmiddag moet zich voor 15 december melden bij Wim Sander (06 11267642) waarbij we helaas duidelijk moeten stellen dat er maar plek is voor 100 deelnemers. Vol is echt vol.

Het bestuur van de Senioren Hengevelde wenst u al vast een goede voorbereiding op al die mooie feestdagen die gaan komen