Klaas Annink, al eeuwen voer voor de media: “Hef die de duuvel wier onder?”

Soms komen er gave verhalen binnen bij de redactie, die je mee terugnemen naar vervlogen tijden. Zo is in en rondom Hengevelde het verhaal van de beruchte Klaas Annink, oftewel Huttenkloas bekend. Samen met zijn vrouw Aarne Spanjers en zijn zoon Jannes was hij verantwoordelijk voor een groot aantal diefstallen en moorden in de regio rondom Bentelo en Hengevelde, die zij pleegden vanuit hun huis in het buitengebied van Hengevelde.
Hij leefde tot 1775, en ook in de jaren na zijn dood was hij net als nu voer voor de lokale media.

Zo ook in de zomer van 1899, toen de Twentsche Courant de smeuïge verhalen over Klaas oprakelde en publiceerde. Hieronder het artikel met onder meer de prachtige Oud Hollandse zin: “De vrees voor wraakoefening sloot echter de lippen der buren. Voor geen prijs, hoe groot ook, had men een aanklacht tegen den gevaarlijken man gewaagd! ’t Heugde ieder nog hoe Klaas aan een zijner buren een “gellige starke” als volmaakt gezond verkocht, de koe niet wilde terugnemen, maar door den Rechter daartoe gedwongen werd.”

Hieronder het artikel uit de Twentsche Courant van zaterdag 23 september 1899.