Mark 50: Gas geven!

Dat oud Wegdammer, ( geboren aan de Bentelosestraat binnen de bebouwde kom) 50 is geworden zal menigeen nog lang heugen! Het enthousiasme kende geen grenzen! O nee, toch wel! Tijdens het in de grond slaan van de haring vond het ijzeren projectiel een gasleiding op zijn weg met alle gevolgen van dien daar in Delden!

Mark, namens je vrienden!

Proficiat man!

Tja.......