Marters gesignaleerd in de Bomhof

Onlangs werd de redactie van Wegdamnieuws gebeld door een oplettende Hengeveldenaar die meerdere marters heeft gesignaleerd in de Bomhof. Marters zijn beschermde dieren en mogen niet worden bestreden. Voor preventiemaatregelen raadpleeg de website over steenmarters

Wanneer marters uw zolder of verlaagd plafond als woonplaats hebben uitgekozen, kan dat een groot probleem zijn. Een marter maakt veel lawaai en kan gaten in het plafond maken, de isolatie vernielen, kabels doorbijten of dode prooidieren (zoals muizen en ratten) meeslepen naar uw zolder, met alle overlast van dien. De marter kruipt ook ’s nachts graag onder de motorkap van uw auto. Vooral jonge marters die nog niet goed het verschil kennen tussen wat eetbaar is en wat niet, knagen aan kabels en isolatiemateriaal. Dit kan grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de gevaren die een doorgeknaagde remkabel of benzineleiding kan veroorzaken. Reparaties van dit soort vernielingen kosten vaak honderden euro’s.

Een marter heeft meerdere vaste ‘woningen’ of dagrustplaatsen die hij afwisselend gebruikt. Daarom lijkt het vaak alsof er meerdere marters zijn, terwijl het om één en hetzelfde dier gaat. In onze streken gaat het trouwens om de steenmarter; boommarters komen hier niet voor.
Hoe houdt u de marter buiten?
Zoals bij zoveel zaken geldt: voorkomen is beter dan genezen. Als u eenmaal een marter in huis heeft, wordt het lastig er vanaf te komen. Het doden van marters is verboden en als u ze verdrijft, kan het zomaar zijn dat zijn plek wordt overgenomen door een nieuwe marter. Hieronder volgen een aantal maatregelen dat u kunt treffen om te voorkomen dat marters in uw huis komen:

1. Sluit de toegangswegen af. Zorg ervoor dat u zeker weet dat de marter niet in huis is. De kans is groot dat hij overdag op zijn rustplek elders is. Dicht alle gaten groter dan 4 cm af met gaas of purschuim. Zet het gaas goed vast want de marter is sterk. Nu kan de marter 's avonds niet meer terugkeren naar zijn schuilplaats.
2. Snoei bomen. De marter kan via een aan uw huis grenzende boom het dak bereiken. Zorg er dus voor dat er geen takken tegen het dak aan komen. Let op: marters kunnen ver springen. Houdt daar rekening mee.
3. Er zijn elektrische apparaten op de markt die voor de marter vervelende geluidstonen produceren, waardoor hij zijn heil elders zal zoeken. Groot nadeel hiervan is dat ook andere huisdieren, zoals honden of katten hier last van hebben.
4. Vang ze op diervriendelijke wijze en zet ze enkele kilometers verderop uit.

Schade door steenmarters
Marters in en om het huis kunnen op verschillende manieren schade en overlast veroorzaken:

1. Geluidsoverlast.
Een nachtelijk actieve marter op zolder kan zoveel geluid maken dat u in eerste instantie denkt dat er een inbreker actief is. Ze maken een soort bonkend geluid. Heel anders dan ratten of muizen, die een meer trippelend geluid maken.

2. Stankoverlast.
Marters gebruiken een latrine voor hun uitwerpselen. Dit is een soort openbaar toilet; ze kiezen één plek om hun behoefte te doen. Op die manier ontstaat een ophoping van urine en uitwerpselen, wat een extreme stank veroorzaakt. Bovendien kan het ook ander ongedierte aantrekken: maden kunnen uitgroeien tot vliegen, waardoor u een vliegenplaag in huis krijgt. Na verloop van tijd kan het vocht van de latrine zelfs door het plafond trekken en een duidelijk zichtbare plek op het plafond veroorzaken.

3. Vernielingen.
Dit roofdier eet bijna alles. Ze knagen aan leidingen, elektriciteitskabels en isolatiemateriaal en kunnen daardoor veel schade veroorzaken.

4. Dood pluimvee.
De marter is een echt roofdier. Houdt hij zich op in een schuur, stal of volière, dan kan hij in één nacht tot wel tien kippen of vogels doden.