Mooie opbrengst collecteweek Nierstichting

Van 19 t/m 25 september was de jaarlijkse collecteweek van de Nierstichting. Ook in Hengevelde en omgeving is er gecollecteerd om nierpatiënten te helpen ‘hun leven terug te geven’. In Hengevelde is een totaalbedrag opgehaald van €1545,50. Dit is een mooi bedrag, waarmee de Nierstichting een bijdrage kan leveren naar onderzoek en behandeling van nierziekten. We willen alle collectanten bedanken voor hun inzet en de inwoners van Hengevelde bedanken voor hun bijdrage.