Mooie opbrengst Diabetes Fonds

De collecte voor het Diabetes Fonds heeft in Hengevelde 1100 euro opgebracht. Hartelijk dank aan onze collectanten en natuurlijk ook de gulle gevers .
Namens Diabetes Fonds nogmaals hartelijke dank.