Na honderden jaren de allerlaatste show basisschool Markvelde, toch kijken ze vooruit

Vandaag wordt door de schoolkinderen van de Markveldse basisschool een show opgevoerd, een show met een droevige gedachte: na honderden jaren onderwijs een laatste publieke optreden voor de schoolkinderen. Voor de derde keer wordt de musical opgevoerd, waar het verhaal overeenkomsten vertoont met de Markveldse school. Een sluiting van een gemeenschappelijk goed, in dit geval een camping die verkocht is.
De Musical van de schoolkinderen wordt gehouden op donderdag 12 juli en begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd. De Musical van de schoolkinderen wordt gehouden op donderdag 12 juli en begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd. Deze allerallerlaatste musical van de OBS Markvelde zit vol dubbelzinnigheden, woordgrapjes en onverwachte situaties. Maar er werd vooral genoten van de vele, mooigezongen liedjes. Die deden menigeen wel even wat wegslikken: "Omdat het besef van zo’n laatste keer wel wat met je doet", aldus een bezoekster die gisteren de show al zag.


De school in betere tijden

Markvelde kijkt vooruit
Maar ook kijkt Markvelde vooruit. Een bijeenkomst, huiskamergesprekken zijn gevoerd met inwoners waarop vier werkgroepen gevormd. Deze gaan een klein haalbaarheidsonderzoek aan het doen naar de onderwerpen die ze als inwoners van Markvelde het belangrijkste vinden. Hier kwam duidelijk naar voren dat wonen in Markvelde een belangrijk onderwerp was. De vier onderwerpen:

Maakruimte / Atelier
Zorg / Dagopvang ouderen
Buurthuis / Ontmoetingsruimte
Wonen
De eerste drie werkgroepen kijken naar haalbaarheid van deze ideeën in het huidige schoolgebouw. De werkgroep 'Wonen' gaat expliciet kijken naar de haalbaarheid van wonen op een locatie elders in Markvelde. De werkgroep "Zorg / Dagopvang ouderen" is nog wat mager bezet. Wie alsnog belangstelling heeft om zich hierbij aan te sluiten kan zich melden via secretariaat@markveldsbelang.nl.

Na 354 jaar sluiting
De school telt momenteel 23 leerlingen waarvan acht in groep acht. Het Rijk heeft een ondergrens gesteld aan het aantal leerlingen op een school: de opheffingsnorm. Scholen met een leerlingenaantal dat drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm valt, verliezen hun bekostiging. Dat betekent bijna altijd dat de school moet sluiten.

In 2014 heeft de buurtschap nog uitbundig het 350-jarig bestaan van de school gevierd. In de jaren tachtig was de school het décor van de school van meester Frans en zijn leerlingen uit de televisieserie De Zevensprong.
Na de fusie met openbare basisschool Stedeke afgelopen augustus, was er de stille hoop dat de school als dislocatie nog enkele jaren open zou kunnen blijven. Maar de aanwas van kinderen bleef stagneren. Met de betrokken ouders wordt gezocht naar een passende oplossing voor de leerlingen. De leerkrachten kunnen elders binnen de Stichting aan de slag.