Naamsverandering Leo’s?

In Rijswijk is een lunchroom actief onder de naam Stout, maar of de vlag boven op de foto in relatie staat tot deze Noordhollandse ondernemer is bij de redactie niet bekend. De afbeeldingen suggereren andere activiteiten en dat het er in cafetaria’s heet aan toegaat is helder.
Mochten er lezers zijn die de achterliggende gedachten weten te achterhalen graag melden bij de redactie van deze site