Nieuwsbrief “Markvelde-Mail” december 2019

Nog een paar weken en dan zit 2019 er al weer op. Sinterklaas staat voor de deur en ook de kerstman hebben we al weer horen rinkelen met z´n arreslee. Maar voor we met z´n allen aan de oliebollen en het vuurwerk gaan, staat er nog weer veel te gebeuren in Markvelde. Hieronder praten we u daarover bij. De afgelopen maand waren er, los van de wekelijkse activiteiten in 't Lammershoes, weinig bijzondere evenementen in Markvelde. En op zich is dat ook wel weer even lekker, een klein beetje rust na de hectische maand oktober. Het klootschiettoernooi op zondag 3 november was helaas niet zo druk bezocht. Het lijkt erop dat de animo voor deze toch traditierijke Twentse sport in Markvelde tanende is. Het organiserende team van enthousiaste liefhebbers gaat zich beraden over de nabije toekomst. Heeft u ideeën voor hen of wilt u zelf gaan klootschieten, meldt u dan bij Marlies Bos of een van de bestuursleden van Markvelds Belang.

Komende activiteiten
De jongelui die de jaarlijkse bloemenverkoop organiseren, staan ook nu weer te trappelen van ongeduld. U zult ze op vrijdagavond 6 december weer langs zien komen. Koopt u ook een grote of kleine kerstster, of een cyclaam? De opbrengst is voor activiteiten t.b.v. de Markveldse jeugd. Iedereen die kan en wil is van harte welkom om op zaterdag 7 december te helpen bij het onderhoud van het schoolplein. Net als afgelopen zomer maken vele handen weer licht werk. Breng uw eigen tuingereedschap mee, en wij zorgen voor de koffie met iets lekkers. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. We beginnen om 09.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Op zaterdagavond 14 december zal ons buurthuis weer omgetoverd zijn in een fraaie kerstsfeer en is het tijd voor de Markveldse kerstavond. Het wordt een avond vol gezelligheid met glühwein, lekkere hapjes en natuurlijk de playback-show. Wie mee wil doen met de playback-show kan zich nog opgeven per mail via het adres secretariaat@markveldsbelang.nl onder vermelding van de namen van de deelnemers en de titel en de artiest van het nummer dat gebracht gaat worden. De traditionele nieuwjaarsreceptie in 't Lammershoes vindt plaats op zondag 5 januari. De organisatie is dit jaar in handen van de groep line-dancers. Ook dit jaar wordt weer het biljarttoernooi om het kampioenschap van Markvelde georganiseerd. Op een aantal avonden in januari kunnen de dames en heren op het groene laken hun krachten weer meten. Opgave hiervoor bij Andre Boswinkel via mail knienboer@gmail.com

De komende twee maanden staan de volgende activiteiten op het programma:
vrijdag 6 december: bloemenverkoop vanaf 18.00 uur kunt u ons verwachten.
zaterdag 7 december: onderhoudsochtend schoolplein vanaf 09.30 uur.
zaterdag 14 december: gezellige kerstavond met playback-show 20.00 uur in 't Lammerhoes.
zondag 5 januari: nieuwjaarsreceptie 11.00 uur in 't Lammershoes biljarttoernooi op nog nader te bepalen avonden in januari