Opbrengst collecte Reumafonds in Hengevelde

ReumaNederland bedankt alle collectanten en inwoners van Hengevelde voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek.

Er is in de collecteweek Euro 1523,29 opgehaald voor het goede doel.  

Hiermee levert u een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.

Reuma kan ontzettend pijn doen, fysiek en mentaal.

Reuma betekent vaak een ingewikkelde zoektocht naar het juiste medicijn.

Reuma betekent dat je niet altijd de partner, collega of vriend kunt zijn die je zo graag zou willen zijn.

Reuma betekent dat je vaak moet afhaken. Niet meer mee kunt doen in een samenleving die best hoge eisen stelt.

Meer info vindt u op www.reumanederland.nl

Namens ReumaNederland,

Comité Hengevelde