Overlast op sportpark Rupertserve

Het voetbalseizoen is afgelopen en de vakantieperiode breekt aan. Het is een periode waarin kinderen regelmatig ook ’s avonds te vinden zijn op het sportpark om te voetballen. Dit gebeurd op het hoofdveld maar zeker ook op het huidige handbalveld.

"Vooropgesteld vinden we het fijn dat kinderen het Sportpark weten te vinden om samen te sporten. Echter bereiken ons ook berichten dat omwonenden overlast ervaren van de jeugd die vooral ’s avonds op het sportpark is. Dit betreft geluidsoverlast, maar ook het achterlaten van afval zoals snoepverpakkingen, blikjes, sigarettenpeuken, enz. Dit kan absoluut niet! Gezamenlijk moeten we ons sportpark netjes houden en overlast zoveel als mogelijk beperken. Om de geluidshinder vanaf het hoofdveld te beperken zijn onlangs de reclameborden rondom het veld verwijderd. Bij aanvang van het nieuwe seizoen zullen deze borden weer om het veld geplaatst worden."

Openingstijden
De tijden waarop van ons sportpark gebruik wordt gemaakt speelt een rol in de overlast. Vooral ’s avonds voetballen kinderen op het hoofdveld en het handbalveld. Het is echter niet toegestaan
’s avonds op het sportpark te spelen. Wanneer er géén georganiseerde wedstrijden/trainingen zijn gepland, zijn de velden op het sportpark – uitgezonderd op zon- en feestdagen – vrij bespeelbaar van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur (niet op zondag).
Op het hanteren van de openingstijden van ons sportpark en het correct gebruik hiervan zal gecontroleerd worden. Er zal verscherpt toezicht zijn. Maar bovenal doet het bestuur van WVV’34 een beroep op alle leden, vrijwilligers, gasten, kinderen, ouders en alle andere betrokkenen om de regels rondom het gebruik van het sportpark in acht te nemen. Alleen gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat ons sportpark voor iedereen toegankelijk is en anderen geen overlast ondervinden!"

(bron: Facebook WVV'34)