Papierboys W.V.V.’34 komen met nieuwe opzet papierinzameling

Hengevelde en omstreken bedankt!!! Daar willen de Papierboys dit artikel mee beginnen. Sinds de invoering van de Coronamaatregelen medio maart halen de Papierboys het papier niet meer bij u op, maar brengt u allen het papier massaal op vrijdag naar Ruperts Erve. Dit verloopt buitengewoon goed en de papieropbrengst ook nog steeds heel goed.

Maar hoe nu verder???

Na een uitvoerige evaluatie en in afstemming met de Papierboys is besloten om voortaan het papier op een andere wijze te gaan inzamelen dan u gewend bent.

Per maandag 6 juli wordt de papierinzameling als volgt:

  • Bij huishoudens binnen de bebouwde kom van Hengevelde wordt het oud papier NIET meer opgehaald. De wekelijkse openstelling op vrijdag van 8.00 – 18.00 uur blijft gehandhaafd. Iedereen kan zijn papier op vrijdag naar Ruperts Erve brengen.
  • Voor het buitengebied is een nieuw ophaalschema gemaakt. Het ophalen is op maandag of op dinsdag. Klik hier om dit schema in te zien. Dit is in eerste instantie een proef. Eind 2020 zal geëvalueerd worden of deze werkwijze voor het buitengebied bevalt en in 2021 een vervolg gaat krijgen.
  • Bij de Hengeveldse bedrijven wordt iedere 2 weken (in de even weken) op maandagochtend het papier opgehaald. Dit geldt voor de bedrijven op/aan de bedrijventerreinen, de Goorsestraat, de Diepenheimsestraat en een aantal bedrijven aan de rand van Hengevelde (deze laatste categorie bedrijven worden door de Papierboys geïnformeerd).
  • Bij de Pellehof wordt iedere 2 weken (in de even weken) het papier opgehaald.

Wij hebben gemerkt dat er in de afgelopen maanden mooie buurtinitiatieven zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld het in de buurt verzamelen op één aanhanger. Ook is de term Noaberhulp sterk van toepassing; in vele gevallen wordt het papier van de oudere buren meegenomen of in een buurt afwisselend het papier door verschillende personen weggebracht. Wij vertrouwen erop dat deze bereidheid blijft en de Hengeveldse dorpskern gezamenlijk blijft zorgen voor de enthousiaste aanlevering van het papier.

Voor het brengen van het papier zijn een aantal belangrijke uitgangspunten van toepassing:

  • Breng het papier alleen tijdens de openingstijden op vrijdag van 8.00 – 18.00 uur. Er is tijdens deze tijden altijd één van de Papierboys aanwezig.
  • Er is op het sportpark éénrichtingsverkeer van toepassing. Auto’s mogen alleen via de poort aan de Needsestraat inrijden en weer uitrijden mag alleen via de poort aan de Bretelerstraat.

Er zijn spelende kinderen op het sportpark. Rijdt stapvoets en houdt u aan deze regels!

  • U wordt verzocht het oud papier zelf in de container te deponeren. Graag compact verpakt aanleveren en lege dozen platmaken.

Bent u ondanks bovenstaande toch niet in staat zelf het papier te brengen naar Ruperts Erve neem dan contact op met Rob Geerlings, bereikbaar op tel. 06 – 37199320.

De Papierboys hebben er het volste vertrouwen in dat deze nieuwe manier van werken succesvol gaat worden. Uiteraard zal er over enige tijd een evaluatie plaatsvinden. Maar…. met deze nieuwe invulling verwachten ze weer jaren met veel plezier verder te kunnen!

Dank namens de Papierboys en het bestuur van W.V.V.’34

(bron: www.wvv34.nl