Petrusschool blij met nieuwe materialen: “Sparen lekker door!”

Ook het afgelopen jaar hebben we samen met de kinderen zoveel batterijen gespaard dat we weer mooie nieuwe materialen konden uitzoeken. We zijn erg blij met onder andere een mooie weegschaal, een knikkerbaan, Lego, knutselmaterialen, ontwikkelingsmaterialen voor de fijne motoriek en de springtouwen. Elly en Danielle (juffen van de Petrusschool Hengevelde): "Natuurlijk willen we iedereen bedanken die batterijen heeft ingeleverd bij ons op school. De tonnen voor het inleveren staan er nog dus we sparen hopelijk lekker door. Onze speciale dank gaat uit naar de heer Boomkamp die als oud-leerkracht van de Petrusschool zich nog altijd ongelofelijk inzet voor het verzamelen van batterijen. Ook lege cartridges zijn van harte welkom in de speciale inleverboxen bij de ingang van de school. Namens alle kinderen en leerkrachten: Bedankt!"