Proef inzameling oud papier geslaagd

Vier volle containers! Dat was de opbrengst van een dag zelf oud papier brengen naar het Rupertserve. 

Een hoeveelheid die twee containers meer was dan de normale dagopbrengst. Twee verklaringen voor deze hoeveelheid zijn: 
- Hengevelde is aan het opruimen geslagen
- Er is ook oud papier gebracht van buiten het ophaalgebied van W.V.V.'34

Tevredenheid bij de Papierboys over de hoge opbrengst, maar met name over hoe eenieder het heeft opgepakt om het oud papier zelf te brengen. 
Het zelf moeten ingooien van het papier in de containers werd sportief opgepakt. 

Het experiment zal daarom in de komende weken worden voort gezet. Wel met de volgende aanpassingen:
- Elke vrijdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur 
- Auto's mogen alleen via de poort Needsestraat inrijden
- Uitrijden alleen via de poort Bretelerstraat, dit geldt voor zowel voor auto's als fietsers

Tot slot neem ook het oud papier van uw bejaarde buren mee en informeer eenieder die geen gebruik maakt van internet over deze inzameling.

Dank namens de oud papierboys en het bestuur van W.V.V.'34! 

(bron: www.wvv34.nl