Puck 25 jaar!

Beste lezers, het is echt waar! Puck ten Heggeler is 25 jaar!
Volgens traditie kon een fraai spandoek niet uitblijven. De vriendinnen deden hun plicht en poseerden vrolijk mee voor de foto. Ook namens de redactie van harte gefeliciteerd!