Rowan 25 jaar!! Geëmigreerd naar Delden

Rowan Berg, afkomstig uit Hengevelde, maar sinds enige tijd 'geëmigreerd' naar Delden, is 25 jaar geworden. Onder meer haar Hengeveldse vrienden zijn haar niet vergeten en kwamen een bord in de tuin plaatsen. Rowan, ook namens de redactie van harte proficiat!