Roy op de stoel!

Het zijn drukke tijden voor deze stoel. Dit maal staat het ‘meubelstuk’ bij Roy Rupert, die morgen de respectabele leeftijd van 40 jaar zal bereiken.

Dit wilden zijn kameraden niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Roy namens je kameraden van harte proficiat!!