Senioren Hengevelde gaan voor brandveiligheid

De maand oktober staat in het teken van brandveiligheid. Het lijkt een vanzelfsprekendheid dat we alles in het werk stellen om onze veiligheid thuis zo optimaal mogelijk te maken. Brand is voor de meeste mensen een afschuwelijke ervaring. Met grote regelmaat lezen en horen we over slachtoffers, we gruwen ervan en gaan weer over tot de orde van de dag. Maar hebben we zelf alles gedaan om risico’s uit te sluiten? En weten we wat ons te doen staat wanneer we onverhoopt toch te maken krijgen met dit genadeloze gevaar? 

De heer Sijtema van de brandweer Twente komt ons dinsdag 8 oktober om 19.30 uur hierover alles vertellen in De Marke. Laat een deskundige u maar eens op de feiten wijzen. Het kan u veel narigheid besparen. Dus niet woensdag, maar dinsdag in De Marke. Welkom allemaal.