Senioren Hengevelde vol bewondering over de Petrusschool

Het was voor de flinke groep senioren waarschijnlijk al tientallen jaren geleden dat ze voor het laatst een stap in een basisschool hadden gezet. Woensdagmorgen kwam een grote groep geïnteresseerden naar de Petrusschool om na zoveel jaren hernieuwd kennis te maken met deze eerste onderwijsvorm voor elk kind. Directeur Dineke Hek en haar collega’s hadden een prachtig programma gemaakt waarin een mooi totaalbeeld werd geschetst van een moderne school. In haar inleidende praatje liet ze met een paar foto’s van de oude school aan de Weth. Goselinkstraat en de wat recentere maar al afgebroken Paulusschool, zien dat het huidige gebouw er nog steeds mag zijn. Ook inhoudelijk is er veel veranderd. Het beeld van een volle klas met keurige rijen netjes in het gelid zittende kinderen is volledig achterhaald. Met behulp van de nieuwste leermiddelen wordt tegenwoordig geprobeerd om kennis en vaardigheden over te dragen en respect voor elkaar bij te brengen. De kinderen wordt geleerd om in onze veelzijdige maatschappij mee te doen.

In de school is dat terug te vinden in de levendigheid waarmee iedereen heel correct met elkaar omgaat. Vervolgens lieten de jongste leerlingen in de gymzaal verschillende bekende kinderliedjes horen waarbij ze herkenbare groepsdansjes uitvoerden. Heel vertederend en mooi om het enthousiasme van deze nog jonge kleuters te zien. Hierna mochten de senioren aanschuiven bij groepjes middenbouwleerlingen om samen een spel te spelen of iets creatiefs in elkaar te knutselen. Ook hier weer een geweldige geestdrift bij de spelende jongelui waarbij menig opa of opa uitgedaagd werd. Tot slot werden de senioren in kleine groepjes rondgeleid door de school onder leiding van leerlingen van groep acht.

Ze waren goed voorbereid en wisten van elk lokaal, elke activiteit of leermiddel wel iets te vertellen. Na zo’n anderhalf uur in de school actief doorgebracht te hebben, hadden alle senioren een goed beeld van deze onderwijsvorm gekregen en weten ze dat in dit gebouw aan de Diepenheimsestraat met al die jonge kinderen heel hard en enthousiast wordt gewerkt. Een prachtige leerzame morgen waarvoor veel dank aan Dineke en haar collega’s.