Senioren Hengevelde zoeken oude film en fotobeelden van Hengevelde

Naar mate mensen ouder worden groeit ook de behoefte om eens terug te kijken op de vroegere jaren. Niet dat alles toen zoveel beter was, maar de tijd was wel degelijk anders. Ieder van ons is in de loop der jaren op een hele natuurlijke manier gaan mee bewegen naar de huidige moderne tijd. En toch wordt er nog maar al te graag verteld over vroegere jaren waarin leefgewoonten, mobiliteit, communicatie en technieken zo anders waren. Herinneringen die vooral leven in de hoofden van mensen. Belevenissen die indruk hebben gemaakt. Een tijdgeest die anders dacht en voelde. Hoe mooi zou het zijn om deze herinneringen te kunnen aanvullen met beelden uit die achter ons liggende jaren. Daarom komt het bestuur van de Senioren Hengevelde graag in contact met mensen die in het bezit zijn van oude foto’s en filmbeelden van voor het jaar 1980 over zaken en mensen die voor ieder herinneringen oproepen. Te denken valt aan oude ambachten, het gewone dagelijkse leven op het platteland of in ons dorp, zomerfeesten en andere grotere activiteiten. Aan het schoolleven en de sport van die tijd. Denk ook eens aan de organisatie Wegdam/Bentelo (Webo) die feestjes organiseerden, aan Amor in het Kuuk’nhok. Aan de protesten rond de kerkverbouwing destijds, aan de Katholieke Plattelands Jongeren (KPO). En er is vast nog veel meer.

Het gaat om materiaal dat voor ieder toegankelijk moet zijn. Dus geen gefilmde besloten familiefeestjes of persoonlijke portretten. Het bestuur wil graag de privacy van ieder persoon zoveel mogelijk respecteren. De bedoeling is om deze beelden te digitaliseren, waarna er een avondactiviteit mee gevuld gaat worden. Mocht er vervolgens uit bredere kring belangstelling voor bestaan dan zal daar zeker aan tegemoet gekomen worden. Het oorspronkelijke beeldmateriaal zelf wordt uiteraard terug bezorgd bij de eigenaar. Hebt u iets waarvan u zegt dat het geschikt is om in bredere kring te laten zien, dan vragen we u om contact op te nemen met de Senioren Hengevelde, telefoon 0612076900 of via het e-mailadres seniorenhengevelde@gmail.com