‘Hengeveldse bouwgrond niet voor commerciële doeleinden’: Past gemeente beleid aan?

Wat menig Hengeveldenaar een doorn in het oog is gezien de binnengekomen reacties, dat er in Hengevelde een woning is gebouwd op plan Marke III met naar verluid een commercieel doel. Van meet af aan was volgens Hengeveldenaren het doel bekend: Het pand staat nu te koop voor een ‘westers’ bedrag.
Wat is de regelgeving vanuit de gemeente in deze? Is het niet de taak van de gemeente om dit soort praktijken een halt toe te roepen? Starters hebben het al moeilijk genoeg, dit is zeker niet helpend. Wegdamnieuws startte een poll:

Uitslag poll
Met meer dan 900 stemmen bepaalde meer dan de helft in wezen dat ‘Hengeveldse bouwgrond niet voor commerciële doeleinden’ gebruikt mag worden.
Het huidige beleid is dat de boete 10% van de aankoop van de grond is. Op een woning van meer dan 7 ton is dat natuurlijk een schijntje.
* Bijna de helft van de stemmers koos voor: De boete moet veel hoger zijn zodat het commercieel uitbaten onmogelijk wordt.
*26% De gemeentelijke voorschriften dienen gehanteerd te worden
*Ruim 20% Iedereen moet zelf weten wat hij met zijn toegewezen grond doet
*Bijna 5 % Boete moet hoger met oog voor maatwerk

 De reactie vanuit de gemeente Hof van Twente was:

“Wij proberen commerciële doeleinden altijd tegen te gaan. Daarom hanteert de gemeente het anti speculatiebeding. Daarnaast is van toepassing het kavelinschrijfbeleid.

Vanuit gemeentelijk beleid is bepaald dat de koper van een bouwkavel de nieuwbouwwoning 2 jaar zelf (eventueel met zijn gezin) moet bewonen nadat deze voltooid en gebruiksklaar is. De datum van 2 jaar gaat in op het moment dat de koper in de Gemeentelijke Basis Administratie op het adres van de nieuwbouwwoning is geregistreerd. Na de periode van 2 jaar zelfbewoning kan de woning worden verkocht. Dit is het zogenoemde antispeculatie beding.

Dit is in artikel 3.16 van onze Algemene voorwaarden onroerende zaken opgenomen. Deze voorwaarden staan op onze website (inwoners> bouwen en verbouwen> bouwkavels> documenten).

De eigenaar van de woning Rosveld 10 voldoet op dit moment niet aan bovenstaande. Als de woning toch wordt verkocht staat daar een boete tegenover. Met de eigenaar van de woning Rosveld 10 en met de verkopende makelaar is hierover al telefonisch en schriftelijk contact geweest”.

Wordt het tijd dat de gemeente Hof van Twente het beleid aan gaat passen?

Klik op de uitslag voor een volledige weergave