Verwelkom de gierzwaluw in Hof van Twente

De gierzwaluw heeft het moeilijk in de gemeente Hof van Twente. Gierzwaluwen horen in het bebouwde gebied thuis, zijn daarin een graadmeter voor de biodiversiteit, maar door nieuwbouw en perfect geïsoleerde huizen verdwijnen de kieren en gaten waarin ze zo graag hun nest bouwen. Door het verdwijnen van de oude nestplekken en het feit dat in nieuwbouw (nog) onvoldoende rekening wordt gehouden met de nestgelegenheid hebben ze het moeilijk. Verschillende gemeentes, waaronder Neede, plaatsten daarom, met succes, een zwaluwentil waarin de gierzwaluw een geschikte plek vindt om toch te kunnen broeden. De gierzwaluw is een belangrijke vogel in dorpen en steden en vangt veel insecten zoals muggen en vliegen, vliegend in de lucht.

Als burgerinitiatief zocht een gierzwaluwenliefhebber contact met De Groene Loper Hof van Twente, met het idee om in elke kern in Hof van Twente een dergelijke broedplek voor gierzwaluwen te realiseren. Samen met de Stichting Hofvogels en de Vogelwerkgroep wordt momenteel een plan uitgewerkt. Dat kan in de vorm van een til, of een aantal nestkasten dicht bij elkaar. De geschikte locatie bestaat uit een open ruimte met voor een til een vrije aanvliegroute, of voor ‘losse kasten’ een vrije gevel met een minimale hoogte van 10 meter. Weet u een geschikte locatie in uw buurt, laat het weten en stuur uw reactie naar: drost9@ xs4all.nl. In overleg met de Stichting Hofvogels / Vogelwerkgroep zal de definitieve keus voor de locatie per kern gemaakt worden. Zo is in het voorjaar van 2020 de gierzwaluw weer welkom in alle kernen en leveren we samen een bijdrage aan het verbeteren van de biodiversiteit in het mooie Hof van Twente.