Verwijderen van palen in openbare ruimte

In de afgelopen tijd zijn er diverse palen uit de openbare ruimte “verdwenen”. Dit jaar is het Gemeentelijk Mobiliteitplan (GMP) vastgesteld. In het GMP staat dat palen in de openbare ruimte worden verwijderd. Er wordt geprobeerd het aantal obstakels in bermen, fietspaden en trottoirs zo klein mogelijk te maken. De redenen hiervoor zijn dat obstakels aangereden kunnen worden door langsrijdend verkeer, ze leveren daardoor veel aanrijschades op. En obstakels op trottoirs zorgen voor een verminderde doorgang, in het bijzonder voor mindervaliden en mensen met kinderwagens. Bovendien is er ook een nadeel verbonden aan het beheer en onderhoud van de palen in de openbare ruimte. Er groeit veel onkruid rondom de palen. Dat onkruid is moeilijk te verwijderen. Het aspect veiligheid, dat door voorstanders van palen in de openbare ruimte vaak wordt aangegeven, is maar zeer betrekkelijk. Als een voetganger op het trottoir loopt zal een automobilist echt niet over het trottoir rijden.

De palen geven ook vaak de grens aan tussen het openbaar groen en de bermen. Dit om ervoor te zorgen dat geen voertuigen in het openbaar groen worden geplaatst. Het parkeren van voertuigen in het openbaar groen mag niet. De gemeentelijke handhavers (politie en boa’s) letten hierop en treden handhavend op als dat moet. De uitvoeringsdienst van Gildebor is inmiddels gestart met de werkzaamheden om palen te verwijderen die in geen functie meer hebben. Ook aangereden en beschadigde palen worden niet meer vervangen. Op die plekken zal de bestrating worden dichtgemaakt.

(bron: Hofgids)