Viverion wijst 50% van woningen toe aan woningzoekenden uit eigen kern

50% van de woningen, die vrijkomen in een kleine kern, wijst Viverion toe aan woningzoekenden die al wonen in die kern. Tanja Paffen, manager Klant bij Viverion, legt uit: “We willen mensen, die met plezier in een plaats wonen, meer kans geven daar te blijven wonen. Vanuit de kleine kernen hoorden we met regelmaat van bewoners en onze maatschappelijke partners, hoeveel belang inwoners hechten aan samenhang en gemeenschapszin. Om hier gehoor aan te geven en toch ook mensen van buiten de kern niet uit te sluiten, geldt sinds 1 januari deze aanscherping in toewijzing.” De maatregel heeft succes. Vrijwel alle woningen binnen deze 50% zijn via loting naar bewoners uit de eigen kern gegaan. Viverion rekent tot de kleine kernen: Laren, Barchem, Holten, Markelo, Diepenheim, Bentelo, Ambt Delden en Hengevelde. De andere 50% van de woningen die vrijkomen, verloot Viverion onder alle woningzoekenden die belangstelling hebben. Hierbij is de huidige woonplaats geen criterium.