Vrouw Aktief 60 jaar jong

Vrouw Aktief begon in 1955 als het Katholieke Vrouwen Gilde. Men vond dat huisvrouwen zich wat meer moesten ontwikkelen en een bredere belangstelling moesten krijgen voor wat zich buiten hun bedrijf en gezin afspeelt. Mevrouw Wassenberg werd destijds gevraagd het voorzitterschap te bekleden. 

Tinie Wassenberg is vanaf de oprichting van het KVG (Katholiek Vrouwengilde) in 1955 twaalf jaar voorzitter geweest. ‘Daar kon ze enorm haar ei kwijt’, zegt Wies (haar dochter) met een royale, trotse glimlach. ‘Vanaf dat moment leefde ze op. Ze kon met haar creativiteit en haar ideeën veel betekenen voor de leden.’ Meerdere keren is ze mee geweest naar Lourdes, want elk jaar werd onder de KVG-leden een tweetal reizen verloot naar de Zuid-Franse bedevaartplaats. Ook was ze namens de KVP de eerste vrouw in de gemeenteraad van Ambt-Delden. ‘Mijn vader verzon voor de verkiezingen een speciale slogan: “Vrouwen wordt wakker, stem Tinie Wassenberg-Op den Akker”. Dat was een specialiteit van hem, het bedenken van dit soort fraaie frases.’(citaat uit rubriek, verhalen van Gijs Eijsink op Wegdamnieuws 23-6-2015.) 

Er werden vele activiteitengeorganiseerdeninteressante sprekers uitgenodigd die vaak actuele onderwerpen behandelden. Daarnaast waren er culturele uitstapjes en werden fiets- en wandeltochten uitgezet.Kortom, voor elk wat wils. Belangrijk was en is ook de onderlinge gezelligheid. Wat dat betreft, is er nog steeds niets veranderd. ‘Ook in deze tijd, waarin veel vrouwen een baan hebben en daarnaast een gezin, is het zo belangrijk om ook de sociale contacten te onderhouden. 

In 2007 is de naam aangepast en veranderd in Vrouw Aktief Hengevelde. De doelstelling van de vereniging is niet gewijzigd. Wij denken dan ook dat een organisatie als Vrouw Aktief ook in de toekomst belangrijk zal zijn. We zijn nog altijd een vereniging met vele activiteiten en staan open voor vrouwen van alle gezindten,waarbij iedereen welkom is.De vereniging telt op dit moment rond de 106 leden.

Vrouw Actief bestaat 60 jaar en dit heuglijke feit willen we niet ongezien voorbij laten gaan. Daarom houdt Vrouw Aktief dinsdagavond 27 oktober een feestavond voor haar leden,met een hapje en een drankje bij café restaurant Assink.