Ook het afgelopen jaar hebben we samen met de kinderen zoveel batterijen gespaard dat we weer mooie nieuwe materialen konden uitzoeken. We zijn erg blij met onder andere een mooie weegschaal, een knikkerbaan, Lego, knutselmaterialen, ontwikkelingsmaterialen voor de fijne motoriek en de springtouwen. Elly en Danielle (juffen van de Petrusschool Hengevelde): "Natuurlijk willen we iedereen bedanken die batterijen heeft ingeleverd bij ons op school. De tonnen voor het inleveren staan er nog dus we sparen hopelijk lekker door. Onze speciale dank gaat uit naar de heer Boomkamp die als oud-leerkracht van de Petrusschool zich nog altijd ongelofelijk inzet voor het verzamelen van batterijen. Ook lege cartridges zijn van harte welkom in de speciale inleverboxen bij de ingang van de school. Namens alle kinderen en leerkrachten: Bedankt!"

maandag, 14 oktober 2019 09:54

Sleutel gevonden op Rupertserve (update)

Bovenstaande sleutel met Carint-hanger is zojuist gevonden op de parkeerplaats bij 't Rupertserve. De sleutel is af te halen in de kantine van W.V.V.'34.

(Update: De sleutel is terug voor de eigenaar)

maandag, 14 oktober 2019 09:39

Zonnebloemnieuws oktober

De zomervakantie ligt alweer een tijdje achter ons, sinds die tijd zijn de Zonnebloemvrijwilligers weer druk in de weer geweest hun gasten te bezoeken. 23 augustus waren we te gast in de Lutte, hier heeft u al eens alles over kunnen lezen.

Op 7 september liep de verkoop van de Zonnebloemloten op zijn eind en op 7 oktober was de trekking. De trekkingslijst kunt u vinden op Wegdamnieuws. Wij willen alle Hengeveldenaren en Hoevenaren bedanken voor hun bijdrage hierin. Er werden maar liefst 2240 loten verkocht, wat een mooie aanvulling van onze kas tot gevolg heeft. BEDANKT.

Zaterdag 14 september hebben we in Hengevelde aandacht besteed de Nationale Ziekendag. Na een mooie ziekendag viering werden 35 mensen uit onze gemeenschap verrast met een bloemetje. Deze mensen ontvingen deze attentie uit handen van evenzoveel vrijwilligers die even tijd namen voor wat aandacht en een praatje. De Zonnebloem afd. Hengevelde bedankt al deze mensen voor hun hulp, zonder u was het niet gelukt, we hopen volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen.

De opbrengst van de deurcollecte die na de viering is gehouden was 150 euro.

ALLEMAAL HARTELIJK DANK voor uw hulp en gaven!!

Op de Isidorushoeve werd aandacht besteed aan de ziekendag op de ontmoetingsdag in zaal Dwars, ook hier kregen de zieken een bloemetje thuis bezorgt.

Op 9 oktober genoten onze deelnemers van een gezellige middag bij zaal Beltman in Diepenheim. Dit was een regionale activiteit waarvoor wij maar een beperkt aantal mensen voor kunnen vragen. Hopelijk komen de mensen die nu niet mee konden volgend jaar aan de beurt.

Op 20 november is het weer tijd voor onze jaarlijkse winkelmiddag,

We beginnen met een lunch bij de HEMA en daarna kan er naar hartelust gewinkeld worden.

Bent of kent u iemand met een fysieke beperking die nog niet door ons benadert wordt en die graag aan onze activiteiten deel wil nemen laat het ons weten.

Wij kunnen dan contact met de betreffende persoon opnemen om hem of haar te bezoeken en evt. uit te nodigen voor onze activiteiten. Contactpersoon voor bezoekwerk is Truus Sander,

telf. 0547-333612

Morgen, zaterdag 26 oktober a.s. is het weer zover; de heren van ’t JAC’94, halen ten gunste van de jeugd van W.V.V.’34 het oude ijzer bij u op. Binnen de bebouwde kom kunt u het oude ijzer gewoon aan de straat zetten, zodat het direct meegenomen kan worden. Ook buiten de bebouwde kom zullen de vrijwilligers langs komen. Heeft u speciale vrachten of wilt u melden dat er wat op te halen valt, dan kan u bellen of een berichtje sturen naar Bert Mensink: 06-50480940 of Gijs Rotink: 06-11092847.

Ze verzamelen het oude ijzer op het terrein van Loon- Grondverzet en Transportbedrijf Geurs aan de Slotsweg 6 te Hengevelde, die we alvast hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van de locatie om het oude ijzer in te zamelen en te sorteren, alsmede het beschikbaar stellen van materieel en kraan met machinist. Zonder hen is het niet mogelijk om deze actie te kunnen organiseren, wat wij inmiddels al jaren in goede samenwerking doen!

Let op: zet u het oude ijzer niet eerder dan zaterdagmorgen 26 oktober aan de straat, er kunnen andere kapers op de kust zijn voor het schroot!

Op maandag 11 november starten wij bij voldoende opgave in Delden, locatie basisschool Erve Hooijerinck, met een basiscursus EHBO. De lesavonden zijn van 19.30 tot 21.30 uur. De basiscursus bestaat uit ong. 15 lesavonden en het examen. Bij de basiscursus zit, sinds een aantal jaren, ook Kinder-EHBO.
De kosten van onze basiscursus zijn € 150,-. Hierbij inbegrepen zit het lesboekje, het examen en een kopje koffie/thee tijdens de lessen.
Voor opgave of eventuele vragen kunt u contact opnemen via de mail: ehbostadenambtdelden@gmail.com
Mocht u alleen interesse hebben in Kinder-EHBO dan kunt u ook via de mail contact opnemen.