Aanpassingen Diepenheimsestraat

In de afgelopen jaren heeft een kleine groep Hengeveldenaren onder de noemer van Werkgroep Centrum Hengevelde regelmatig contact gehad met de gemeente over de slechte kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum van Hengevelde, met name rond de belangrijkste doorgaande straten. Vooral de Diepenheimsestraat heeft een slechte uitstraling door de verouderde en beschadigde bloembakken en het telkens opnieuw gerepareerde plaveisel van de wegbestrating en de voetpaden.Het overleg heeft vooralsnog slechts geresulteerd in de afspraak met de gemeente dat in het eerste deel van de Diepenheimsestraat enkele aanpassingen zullen worden uitgevoerd, met name om te bereiken dat er aan beide zijden een doorlopend voetpad kan worden gerealiseerd. Dat betekent dat alle bestaande bloembakken, behalve de bloembak ter hoogte van de Coop, zullen worden verwijderd. Op de aansluiting van de Diepenheimsestraat met de Bretelerstraat worden de bloembakken vervangen door lage beplanting op straatniveau. In de nieuwe plantvakken die zo worden gevormd worden ook enkele nieuwe bomen geplaatst ter vervanging van de twee bomen voor het huis van de familie Ter Doest. In de plaats van de andere te verwijderen bloembakken wordt bestrating aangebracht teneinde aan beide zijden van de Diepenheimsestraat een doorlopend voetpad te kunnen realiseren. Op die manier wordt dat deel van het centrum een stuk veiliger voor voetgangers en ook veel beter toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Tegelijkertijd worden de vele scheefstaande betonnen afscheidingspaaltjes weer “waterpas” geplaatst en worden eventuele verzakkingen gerepareerd. Het verdwijnen van de sterk verouderde en beschadigde bloembakken zal zeker ook bijdragen aan een positievere beleving van dit deel van het centrum.De uitvoering van de bovengenoemde werkzaamheden wordt zeer binnenkort door de gemeente ter hand genomen.

Naar het oordeel van de Werkgroep Centrum Hengevelde zijn de genoemde aanpassingen zeker een positieve verbetering, maar onvoldoende om de gehele kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum structureel te verbeteren. Daarom zal de werkgroep proberen via de gemeenteraad van de Hof van Twente een planmatige investering in de verbetering van de openbare ruimte in het centrum van Hengevelde op de agenda geplaatst te krijgen. Wij denken dat de campagnes voor de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad, die volgend voorjaar aan de orde is, uitmuntende kansen bieden de gemeenteraad ervan te overtuigen dat een investering in het centrum van Hengevelde in de volgende raadsperiode absoluut noodzakelijk is.

Met vriendelijke groeten, namens de Werkgroep Centrum Hengevelde,

Jan G.M. Put