Beoogde locatie nieuwe multifunctionele accommodatie Hengevelde bekend

Ook jij was misschien aanwezig bij één of enkele bijeenkomsten die de afgelopen jaren plaatsvonden in ons dorp onder de noemer ‘Toekomstgericht Hengevelde’. Daarin gaven jong en oud aan waar voor hen prioriteiten liggen bij de ontwikkeling van ons dorp. Naar aanleiding daarvan werd vorig jaar Dorpscoöperatie Samen Hengevelde opgericht. Ook de ontwikkeling van de MFA, waarin in ieder geval sport, maar wellicht ook cultuur, onderwijs en zorg een plek (kunnen) krijgen, is belangrijk voor vele Hengeveldenaren. De Dorpscoöperatie Samen Hengevelde en de Werkgroep MFA onderzoekt samen met de gemeente Hof van Twente of en waar het mogelijk is om een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Hengevelde te realiseren.

Locatie MFA
Medio 2021 werd uitgesproken dat een nieuwe MFA niet haalbaar is op de huidige sportaccommodaties. Vanaf dat moment werd er aan menige keukentafel in Hengevelde, tijdens verjaardagen of op één van de bijeenkomsten over een toekomstbestendig Hengevelde gesproken over een wenselijke locatie. Wat is de beste plek voor een nieuwe MFA? De afgelopen periode vond – met medewerking van de gemeente, de provincie Overijssel en een extern bureau – verkenning plaats naar de meest geschikte locatie voor het realiseren van een nieuwe MFA. Dit heeft geleid tot een beoogde locatie aan de Needsestraat (zie de kaart).

Meedenken voor het beste resultaat
In dit vroege stadium is er ruimte voor het inbrengen van wensen en suggesties om samen te komen tot een zo optimaal mogelijke, nieuwe situatie. De omwonenden van de beoogde nieuwe locatie zijn gisteren via een brief geïnformeerd. Heb jij geen uitnodiging ontvangen, maar bent u wel omwonende? Neem dan contact met ons op via info@samenhengevelde.nl . We hechten er als dorpscoöperatie Samen Hengevelde en Werkgroep MFA veel waarde aan om de plannen samen verder te ontwikkelen met o.a. de omwonenden. Binnenkort is er een speciale informatieavond voor omwonenden.

Oproep aan Hengevelde
Onze plannen worden steeds concreter. We hebben vertrouwen in de haalbaarheid, maar moeten er ons allemaal goed bewust van zijn dat er nog geen enkele toezegging is. Toch gaan we samen met de gemeente steeds een stap verder in het concreet maken/uitwerken van onze plannen. En daarom doen wij juist nu nogmaals een beroep aan éénieder die ideeën en/of suggesties wil inbrengen. Meld je bij één van de werkgroepleden. Jouw inbreng en betrokkenheid (jong of oud) wordt enorm gewaardeerd. Het zou jammer zijn dat je te laat bent!

We maken nu keuzes voor de komende 50 jaar. Dit doen we SAMEN.

Voor en door Hengevelde – samenhengevelde.nl

Ps. Mocht je n.a.v. dit artikel contact met iemand op willen nemen, schroom dan niet één van de bestuursleden van de dorpscoöperatie of de werkgroep MFA te benaderen. De namen van de bestuursleden en werkgroepleden zijn te vinden op www.samenhengevelde.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.samenhengevelde.nl en www.wegdamnieuws.nl.


Heb je vragen of opmerkingen dan kun je deze sturen naar info@samenhengevelde.nl