Bijeenkomst College & BW en werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde

Dinsdag 22 maart is het college naar Hengevelde gekomen om samen met de werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde (TBH) in gesprek te gaan over de verdere ontwikkelingen van de, inmiddels steeds meer vorm krijgende, toekomstplannen voor Hengevelde. Aanwezig deze dag waren vanuit de gemeente; Ellen Nauta, Pieter van Zwanenburg, Wim Meulenkamp, Harry Scholten en gemeentesecretaris Dennis Lacroix. Daarnaast was Studio Vers Bestuur aanwezig vanuit de provincie met; Ferenc van Damme, Gerla Struik, Marieke Vinke en twee stagiaires. Vanuit Hengevelde is de werkgroep TBH aangeschoven om de stand van zaken te presenteren en vragen te beantwoorden.

Het doel van deze dag was het informeren van de gemeente over de stand van zaken en het behouden en versterken van de samenwerking. Richting de gemeente is aangegeven dat de werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde zich bezig houdt met verschillende thema’s die spelen in het dorp. Samen met Hengeveldse gemeenschap wil TBH een toekomstvisie voor de diverse thema’s ontwikkelen. Aan de hand van deze toekomstvisies kunnen vervolgens stappen ondernomen worden.

De aanleiding voor het opzetten van TBH waren enkele grote investeringsvraagstukken in het dorp. Maar ook het gebrek aan ruimte voor ontwikkeling waardoor bepaalde langlopende projecten niet verder komen. Denk hierbij aan het zorgproject BWIH (Blijven wonen in Hengevelde). Op 2 oktober 2021 zijn we met een grote groep uit Hengevelde bij elkaar gekomen in de kerk om verschillende ideeën over diverse thema’s met elkaar te bespreken. Ferenc van Damme begon 2 oktober met een algemeen verhaal over participatie. Daarna was er de mogelijkheid om in kleinere groepen over de verschillende thema’s verder te praten. Vanuit deze bijeenkomst zijn mooie ideeën, wensen en behoeften naar voren gekomen. De thema’s die aan werden gegeven om als eerste mee aan de slag te gaan zijn inmiddels in werk/project-groepen van start gegaan. Er zijn inmiddels al mooie stappen gezet. Het gaat hierbij over de thema’s:

 

– Dorpsraad/structuur

– Wonen

– Onderwijs

– Sport en bewegen (MFA)

 

We zullen jullie de komende weken informeren via deze website of www.toekomstbestendighengevelde.nl over de voortgang van bovenstaande thema’s.

 

Al met al kijken wij terug op een zeer positieve bijeenkomst. We zijn met elkaar de open dialoog aangegaan en hebben verschillende ideeën kunnen delen. Het college is zo volledig mogelijk bijgepraat over diverse plannen in Hengevelde. Vragen zijn beantwoord en vervolgstappen zijn besproken. De verdere stappen voor de thema’s zullen de komende tijd gezet worden waarbij we ook de nodige input vanuit Hengevelde weer nodig zijn.

Wij blijven benadrukken….. Wil jij graag actief meedenken over en/of meewerken aan een van de thema’s (wonen, dorpsraad, onderwijs of sportcomplex + MFA)? Meld je dan aan door een mail te sturen naar info@toekomstbestendighengevelde.nl