De krabbels zijn gezet; Dorpscoöperatie Samen Hengevelde is een feit

Vlak voor Kerst, op 21 december 2022, werden de handtekeningen gezet op de notariële akte. Daarmee staat Dorpscoöperatie Samen Hengevelde officieel op de kaart. Tim Jongman, één van de initiators en lid van het oprichtingsbestuur lacht tevreden. “Het heeft heel wat uitzoekwerk en overleguurtjes gekost van ons samen, maar het is de moeite waard. Deze vorm van samenwerking en belangenbehartiging past volledig bij de wens die al langere tijd leefde in ons dorp.” Vorig jaar, op 1 oktober, tijdens de bijeenkomst waarvoor alle inwoners van Hengevelde uitgenodigd waren, werd die behoefte nog weer eens bevestigd.

De notariële akte
  • Presentatie Dorpscoöperatie op 8 maart
    De keuze voor een dorpscoöperatie als samenwerkingsvorm werd meerdere keren besproken en ook toegelicht op Wegdamnieuws. Het oprichtingsbestuur van Dorpscoöperatie Hengevelde bestaat uit Linde Kuipers,  Henk Meijer, André Kolner, Rianne Doeschot, Henriëtte Wegdam, Ben Eshuis en Tim Jongman. Taak van de leden van dit oprichtingsbestuur is vooral om leden te werven. Ook zoeken ze bestuursleden en bereiden ze een algemene ledenvergadering voor. “Een datum daarvoor hebben we al geprikt; dus reserveer ‘m meteen in je agenda”, roept Tim op.  De eerste algemene ledenvergadering van Dorpscoöperatie Samen Hengevelde vindt plaats op woensdagavond 8 maart. Meer details over de dorpscoöperatie en het lidmaatschap volgen snel. “Heb je nu al vragen hierover, bel of app me gerust”, zegt Tim Jongman. Mijn nummer is 06 52 38 69 88.”

Dorpscoöperatie Samen Hengevelde
Samen Hengevelde is een dorpscoöperatie die staat voor het integraal samen werken aan een toekomstbestendige gemeenschap. We blijven voortdurend in gesprek met de inwoners en andere belanghebbenden. Zo halen we inzichten en meningen op over onderwerpen die de gemeenschap en het dorp als geheel raken. Hieruit kunnen nieuwe projecten ontstaan ten gunste van de leefbaarheid, sociale veiligheid en toekomstbestendigheid van Hengevelde. De coöperatie speelt daarin een initiërende, aanjagende, faciliterende, onafhankelijke en verbindende rol.

Naar Dorpscoöperatie “SAMEN HENGEVELDE”

Na de bijeenkomst in de kerk op 2 oktober, in het afgelopen najaar, zijn we met een aantal mensen van ”Toekomstbestendig Hengevelde” aangevuld met een aantal betrokken dorpsgenoten aan de slag gegaan met het thema Organisatie/Structuur/”Dorpsraad”. Oftewel: hoe kan in de toekomst de nu actieve werkgroep ”Toekomstbestendig Hengevelde” verder gaan en ingevuld worden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat ten aanzien van thema’s die in Hengevelde en omgeving spelen, de mening van de gemeenschap Hengevelde gehoord wordt en waar nodig vervolgens in een werkgroep uitgewerkt wordt.

Na veel informatie ingewonnen te hebben bij andere dorpen, dorpsorganisaties en andere adviesorganisaties, hebben we inmiddels een goed idee gekregen welke structuur het beste past bij ons dorp Hengevelde. De naam “SAMEN HENGEVELDE” dekt de hele lading, hieronder kunnen de verschillende werkgroepen actief zijn. De vorm die voor deze organisatie het beste past is die van een dorpscoöperatie.

Waarom “SAMEN HENGEVELDE”?

De werkgroep Hengevelde 2025-2035 is geïnitieerd door de besturen van meerdere verenigingen en organisaties uit Hengevelde om de mening van het dorp op te halen en zodoende breed gedragen toekomstplannen te krijgen. De wens om dit ook in de toekomst voor Hengevelde te organiseren en een klankbord te zijn voor de Gemeente en Provincie kwam duidelijk naar voren uit de georganiseerde bijeenkomsten.

Waarom een dorpscoöperatie?

Om nu en in de toekomst als dorp invloed uit te kunnen oefenen op dorpsbeleid bij de gemeente en provincie heb je een juridische entiteit nodig, zeker als de nieuwe omgevingswet aangenomen wordt.

Een coöperatie is van de leden, en de bedoeling is dat zeer laagdrempelig iedereen die onderdeel is van het dorp en de gemeenschap Hengevelde lid kan worden.

De coöperatie is dus van ons dorp en krijgt een bestuur met een bescheiden rol in de vorm van bewaken van de missie en visie van de coöperatie.

De bestaande en al lopende werkgroepen van TOEKOMSTBESTENDIG HENGEVELDE gaan door op de al ingeslagen weg en maken straks deel uit van “SAMEN HENGEVELDE”.

Wat wil “SAMEN HENGEVELDE”?

De dorpscoöperatie “Samen Hengevelde” zal als belangenbehartiger ten aanzien van de onderwerpen die spelen, in en om het dorp en de gemeenschap Hengevelde, de stem van het dorp ophalen.

De dorpscoöperatie zet onderwerpen en projecten op de agenda en laat werkgroepen ontstaan die voor een specifiek, actueel onderwerp verantwoordelijk zijn.

De dorpscoöperatie wil een initiërende, aanjagende, faciliterende, onafhankelijke en verbindende rol spelen om concreet te komen tot realisatie van projecten die bijdragen aan de missie van de dorpscoöperatie “Samen Hengevelde”.

 

Wat wil “SAMEN HENGEVELDE” niet?

Samen Hengevelde wil niets doen wat er al is in Hengevelde!

Onze bestaande sterke Hengeveldse verenigingen en organisaties zijn partners van Samen Hengevelde en Samen Hengevelde gaat dan ook geen zaken oppakken die nu al door een individuele vereniging worden opgepakt.

Samen Hengevelde wordt zeker geen bepalende/regerende dorpsraad, maar haalt de mening van het dorp en de gemeenschap op. Deze meningen vormen de basis voor de werkgroepen waaraan geïnteresseerden deel kunnen nemen.

Binnenkort informeren we jullie weer verder over hoe deze structuur dienstbaar kan zijn aan ons dorp en de gemeenschap Hengevelde en hoe we “Samen Hengevelde“ van ons allemaal laten zijn.