Denk mee! Groen in en om Hengevelde.

Samen Hengevelde, Samen Groen

Wie vindt het leuk om mee te denken over het groen in Hengevelde en/of wil eventueel later dit jaar onderdeel gaan uitmaken van de Werkgroep Biodiversiteit?

Zoals eerder deze week bericht op Wegdamnieuws zijn onlangs de handtekeningen bij de notaris gezet voor de oprichting van onze dorpscoöperatie “Samen Hengevelde”. De leden van de Werkgroep Structuur/Dorpscoöperatie Hengevelde vormen sindsdien gezamenlijk het oprichtingsbestuur van “Samen Hengevelde”. Het oprichtingsbestuur van “Samen Hengevelde” richt zich de komende paar maanden vooral op het voorbereiden van de eerste ledenvergadering op 8 maart 2023.

De Werkgroep MFA, Werkgroep Wonen en Werkgroep Onderwijs die vallen onder de dorpscoöperatie blijven ondertussen onverminderd actief.

Biodiversiteit en natuur in en om Hengevelde was al één van de veelbesproken thema’s tijdens de sessies in de Kerk en de sessies voor de jeugd in de Marke en bij de Gebrande Wateren. Mogelijke oprichting van een werkgroep rond dit thema staat voor het komend jaar op de agenda, Wij zijn recent gewezen op de mogelijkheid om een (forse) subsidie te verkrijgen die het mogelijk maakt ons dorp verder te vergroenen. De deadline voor de aanvraag van deze subsidie verstrijkt op relatief korte termijn. Omdat we deze mooie en grote kans niet willen laten lopen, willen we met spoed stappen zetten met de oprichting van een werkgroep Biodiversiteit. Daarom deze oproep:

Wie vindt het leuk om mee te denken over het groen in Hengevelde en/of wil eventueel later dit jaar onderdeel gaan uitmaken van de Werkgroep Biodiversiteit?

De Werkgroep Biodiversiteit zal participatie vanuit de dorpsgenoten organiseren aangaande dit onderwerp.

Dus, heb je wat met groen en vindt je het leuk om mee te denken en te praten, meld je dan aan via info@toekomstbestendighengevelde.nl

Voor vragen of aanmelden kun je contact opnemen via bovenstaande mailadres of even bellen met 06-52047025. Graag aanmelden voor donderdag 12 januari 2023.

Groet van het oprichtingsbestuur van “SAMEN HENGEVELDE”

Henriëtte Wegdam, Ben Eshuis, Linde Kuipers, Rianne Doeschot, Tim Jongman, André Kolner en Henk Meijer