Eerste ledenvergadering Dorps Coörporatie Samen Hengevelde: “Unieke avond”

Op woensdag 8 maart 2023 was het dan zo ver: Met een mooi start aantal van 185 leden verschenen de nieuwe bestuursleden  bij de Gebrande Waateren aan de aftrap.

Henk Meijer

Henk Meijer deed om iets over half acht, voor een volle zaal het openingswoord van deze ‘unieke avond’, zoals hij het zelf noemde. In januari 2020  is de werkgroep 2025-2035 van start gegaan, met als voorlopig resultaat een mooi aantal werkgroepen en een relatief jong bestuur.
De drie nieuwe bestuursleden Patrick Goorhuis, Petra Hoesstee en de jarige Inge Broshuis stelden zich nogmaals voor, gevolgd door een luid applaus. Henk:

“We kijken terug op een zeer geslaagde avond met een 140 Hengeveldenaren die getuige waren van de eerste ALV van Dorpscoöperatie Samen Hengevelde gecombineerd met de roadshow omgevingsvisie van de Gemeente Hof van Twente. We zijn gestart werd met een korte uitleg over hoe we tot de oprichting van de Dorpscoöperatie Samen Hengevelde zijn gekomen en wat het belang is voor het dorp en de gemeenschap. De grote gemeenschapszin kwam al mooi naar voren tijdens het kiezen van het logo van Samen Hengevelde. Vrijwel unaniem werd er een keuze gemaakt. Alle werkgroepen presenteerden de actuele stand van zaken en de nieuwe bestuursleden werden met grote meerderheid geïnstalleerd. We hebben het geheel als een hele positieve avond ervaren en de gemeente heeft naast de al opgehaalde info van 1,5 jaar geleden weer veel extra input gekregen voor de omgevingsvisie.
De resultaten van de avond van ” de tafels ” worden teruggekoppeld naar Samen Hengevelde en zullen zeker weer gedeeld worden met het dorp”.

Waarom
Waarom Samen Hengevelde? Het is vooral een schakel richting de gemeente volgens Henk. Er komt een  nieuwe omgevingswet en op deze manier vergroot je de invloed bij gebiedsinitiatieven. Ze willen niets doen wat er al is in Hengevelde, wel willen ze de verenigingen als partners, daarvan zijn er inmiddels 14 aangemeld.
Als Dorpscoöperatie Samen Hengevelde komen we op voor de belangen van alle Hengeveldenaren.  Jouw stem is daarin heel belangrijk. Nu en in de toekomst. Of het nou gaat om wonen (kavels voor starters en senioren), sport- en cultuur (Multifunctionele Accommodatie), onderwijs, voorzieningen voor jong en oud, veiligheid in het dorp. Hoe meer leden de coöperatie heeft, hoe sterker we als gemeenschap staan om samen met de gemeente en andere overheden onze doelen en wensen te realiseren. Alles voor een leefbaar Hengevelde. Ben jij 16 jaar of ouder, sluit je dan aan en word lid voor maar 5 euro per jaar. (KLIK HIER OM LID TE WORDEN)

Er zijn al diverse werkgroepen actief zoals op de onderstaande foto is te zien:

Diverse werkgroepen
De drie keuzemogelijkheden

Logo
Deze avond werd ook gezamenlijk met de aanwezigen in de zaal het logo gekozen. De drie keuzemogelijkheden werden gemaakt aangedragen en  door Bart-Jan van Hecke van BJVH Strategie & Design met als motto:
Van Hengevelde-Voor Hengevelde.
De uitslag van de stemming was nagenoeg unaniem, het is keuze drie geworden.

De actieve werkgroepen

Jörgen Perik werkgroep onderwijs
“Wij zijn een kleine werkgroep met als doel samenwerken aan de toekomst. Een goede toekomst realiseren voor onderwijs in Hengevelde. Integraal Kind Centrum (IKC) is daar een belangrijk onderdeel van, sport en cultuur bij elkaar brengen. Het is wachten op de gemeente op een huisvestingsplan voor men echt aan de slag kan. De Petrusschool is de enige basisschool in Hengevelde. Wij willen goed onderwijs verzorgen voor alle kinderen uit Hengevelde en omgeving. Kan dat op de huidige plek in de huidige school? Aansluiting zoeken bij de MFA? Wat gaat de toekomst ons brengen? Genoeg te doen!”
Annemieke Bloemink, Eric Raanhuis, Susan Ottenschot, Esther Schonenborg en Sanne Assink zijn de overige leden.

Groen en biodiversiteit
Mariëlle schrok van het grote aantal aanwezigen, maar deed toch haar woordje naar behoren.
“Ons doel is stenen eruit en groen erin.  Het eerste plan is om rondom de kerk hier mee aan de slag te gaan. Biodiversiteit en natuur in en om Hengevelde was al één van de veelbesproken thema’s tijdens de sessies in de kerk en bij de sessies voor de jeugd in de Marke en bij de Gebrande Wateren. De mogelijke oprichting van een werkgroep rond dit thema staat voor het komend jaar op de agenda”.
Alexandra Tempelman en Erwin Velthuis zijn enkele overige leden.

Wonen
Jan Smit gaf aan dat in 2014 de vraag naar betaalbare woningen al ontstond. Jan:
“Gesprekken met diverse doelgroepen heeft de mogelijkheden in beeld gebracht, geperfectioneerd met enquêtes. 12 starterswoningen, 6 levensloopbestendige woningen en een aantal particuliere woningen zijn het eerste resultaat. Men blijft inventariseren, met name richting de woningbouwverenigingen om te investeren. Er is namelijk veel vraag naar huurwoningen. Wij streven ernaar Hengevelde leefbaar te houden voor jong en oud. En willen dat iedereen die in Hengevelde wil wonen, dit ook kan. We zijn betrokken bij projecten om het aanbod van woningen uit te bereiden. Daarbij kijken wij naar de behoefte van onze inwoners. Voor de leefbaarheid is het van essentieel belang dat we streven naar een maximaal inwoneraantal en een gezonde mix van alle leeftijden”.
Henriette Wegdam, Joost Wegereef Tonnie Wegdam Linde en Norbert Kuipers zijn de overige leden

Multifunctionele accommodatie (MFA)
Mark Tuinte praatte de zaal bij over de te realiseren MFA.
“De reden van deze grote wens is ruimte tekort in het 50 jaar oude gebouw wat (te) veel onderhoud met zich meebrengt.
De de eventuele plek betreft, daar  is nog steeds geen nieuws over te melden. Wel dat we er druk mee zijn:
Iedere 4 tot 6 weken komt er een grote groep bij elkaar om de MFA te realiseren en daar is men al drie jaar mee bezig.  Eind 2019 waren de eerste gesprekken in deze. Het gaat hier om een ambitieuze werkgroep, maar ook een ambitieuze gemeente” volgens Mark.

“Een nieuwe MFA is essentieel voor de leefbaarheid van ons dorp. Een plek waar mensen samen komen. Onze huidige 3 sportaccommodaties zijn oud. Sommige zelfs meer dan 50 jaar. We moeten zo spoedig mogelijk een nieuwe MFA realiseren conform de huidige standaarden. Duurzaam, energieneutraal en klaar voor de komende 50 jaar. Hengevelde heeft massaal uitgesproken dat dit één gezamenlijke accommodatie moet worden voor alle verenigingen binnen Hengevelde. De intentieverklaring met alle verenigingen is onlangs getekend”.

Er is een planning voor de komende periode:

Waarom leden bij Samen Hengevelde?
Om aan de gemeente te laten zien dat er veel mensen participeren in het geheel. Je kunt je betrokkenheid laten zien richting instanties, ze hopen op een sneeuwbal effect wat ledenaantal betreft. PS:
Een feestavond wat de oprichting betreft volgt nog.

Financieel
Er is al aardig wat in kas bij Dorpscoöperatie Samen Hengevelde. De contributieheffing van € 5,- gaat later dit jaar in een keer gebeuren.  Verder heeft Stichting Zomerfeesten € 3000,- ingebracht.
Het Noaberfonds namens de provincie Overijssel heeft ook € 2000,- bijgedragen.
Ook lag er nog een bedrag van Toekomstig Bestemd Hengevelde. Ook financieel dus een prima start.

Jeroen Overbeek

Tweede deel van de avond

Jeroen Overbeek deed het woord namens de gemeente inzake de omgevingswet. Alle kernen in de Hof van Twente hebben deze roadshow gezien, Goor is morgen de laatste.

Omgevingsvisie
26 wetten worden in deze samengevat in 1 wet. Alles sneller en duidelijker is het doel. De omgevingsvisie gaat over alles wat je buiten ziet. Een omgevingsvisie is een toekomstbeeld dat bijvoorbeeld gaat over huizen en bedrijfsgebouwen, wegen en fietspaden, water, bodem, natuur en cultureel erfgoed. Wat vind jij nodig om goed te blijven wonen, werken en ontspannen in Hof van Twente? Als je buiten om je heen kijkt, zie je een gemeente met veel groen, bijzondere historie en plekken met een eigen karakter. Wat willen we behouden, waar moet er iets gebeuren, en wat dan precies?

De trek van de stad naar het platteland is een hot item in deze, Het is de laatste jaren een trend. Maar ook: Hoe houden we ons buitengebied mooi. Rust, groen, natuur: De inrichting van het plan Marke III ook bijvoorbeeld. Herkenbaar, leefbaar, duurzaam en ondernemend zijn de criteria.
De website https://omgevingsvisie.hofvantwente.nl/   biedt meer duidelijkheid van de doelen van deze omgevingswet.

Afsluiting
De avond werd afgesloten met meerdere tafels over onder andere Wonen,  DNA Hengevelde, wat is belangrijk voor Hengevelde. De resultaten van de avond van ” de tafels ” worden teruggekoppeld naar Samen Hengevelde en zullen zeker weer gedeeld worden met het dorp.

Voorzitter Patrick Goorhuis: "Waarom ik dat zo leuk vind? We hebben er in dit land tegenwoordig een handje van om over elkaar te beslissen in plaats van met elkaar, maar in Hengevelde kunnen we dat beter. Daar draag ik graag aan bij!"
Een bomvolle zaal op deze ‘unieke avond’
De winnaar, met creator Bart-Jan van Hecke