Wonen in Hengevelde

Reminder! In 2019 is begonnen met het in beeld brengen van de woonbehoefte in Hengevelde voor starters en senioren. Dit heeft geresulteerd in 12 starterswoningen, 6 levensloopbestendige woningen en 8 woningen CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap); allen voor inwoners van Hengevelde.

“Anno 2022 is het tijd voor een nieuwe inventarisatie. Door middel van een enquête proberen wij de woonbehoefte in Hengevelde voor wat betreft starters en 55-plussers zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Het uiteindelijke doel hiervan is om samen met de Gemeente Hof van Twente en de Provincie Overijssel het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en het dorp leefbaar te houden. De enquête is reeds uitgezet op 26 april jl. en hierop zijn al veel reacties binnen gekomen. Bij deze een oproep aan geïnteresseerde jongeren en 55-plussers, die de enquête nog niet hebben ingevuld, om dit alsnog te doen:

Ben je een jongere tussen de 15 – 30 jaar en wil je graag binnen nu of enkele jaren een zelfstandige woonruimte in Hengevelde, vul dan de enquête voor jongeren in, KLIK HIER.

Ben je 55+ en wil je binnen nu of enkele jaren graag een kleinere, levensloopbestendige woning, vul dan de enquête in voor 55+, KLIK HIER.

De enquêtes kunnen ingevuld worden tot 30 augustus a.s. De uitslagen nemen wij mee in de besprekingen met de gemeente Hof van Twente. Ook komt er voor belangstellenden weer een informatie avond.”

Alvast bedankt.  Woongroep Toekomst Bestendig Hengevelde