Overleg werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde en college B & W uitgesteld

Op 11 januari stond er een overleg gepland met de werkgroep TBH en het college van B&W van de gemeente Hof van Twente. Het overleg was bedoeld om samen met elkaar in gesprek te gaan over de bevindingen van o.a. de bijeenkomst van 2 oktober  in de kerk. De bijeenkomst kon in verband met de coronamaatregelen fysiek niet doorgaan. Een online bijeenkomst werd zowel door het college als de werkgroep TBH als niet wenselijk beschouwd. Vanuit de gemeente is aangegeven dat wanneer de mogelijkheid daar is er met urgentie een nieuwe fysieke afspraak wordt ingepland.

Sinds begin 2020 zijn er gesprekken gaande inzake grote vraagstukken/uitdagingen voor een toekomstbestendig Hengevelde. In eerste instantie gingen deze vooral over sport, cultuur en onderwijs. Hier zijn de afgelopen maanden diverse thema’s aan toegevoegd. Corona heeft helaas invloed op de voortgang, maar ondanks dat is er al veel bereikt. We kijken met z’n allen terug op een zeer geslaagde bijeenkomst in de kerk op zaterdag 2 okt. jl. Aanvullend aan deze bijeenkomst stonden er meerdere vervolgbijeenkomsten gepland voor begin december. Helaas hebben deze i.v.m. de coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden. O.a. een bijeenkomst vergelijkbaar met die als in de kerk maar dan specifiek voor de jeugd kon niet door gaan. Ook een bijeenkomst over wonen is geannuleerd. Nieuwe data komen z.s.m. als hiervoor weer mogelijkheden zijn.
Ondanks Corona gaan we als werkgroep gewoon verder. Ook bij de gemeente liggen vraagstukken en actiepunten die opvolging nodig zijn maar waar ondanks corona hard aan wordt gewerkt is ons gezegd. Hieronder een korte update van enkele thema’s:

WONEN
Op het gebied van wonen in Hengevelde zijn er diverse gesprekken geweest met betrokken Hengeveldenaren, de werkgroep en de gemeente. Dit leidt er toe dat we met elkaar steeds beter weten wat we willen en wat we nodig zijn. Ook de gemeente is hier nauw bij betrokken. We zien de eerste resultaten inmiddels al op plan de Marke 3. Daarnaast is de werkgroep wonen de verdere behoeften op het gebied van wonen in Hengevelde in beeld aan het brengen. Hierover binnenkort meer aan de hand van enquêtes.

NIEUW SPORTCOMPLEX MET MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE (MFA)
Alle verenigingen hebben de intentie uitgesproken om met zijn allen te gaan voor een gezamenlijk nieuw sportcomplex met een multifunctionele accommodatie. Tijdens de bijeenkomst van Toekomstbestendig Hengevelde op 2 oktober in de kerk werd deze ambitie onderstreept door de Hengeveldse gemeenschap. Op 22 december is er een gesprek geweest met wethouder Harry Scholten. Tijdens deze bijeenkomst hebben de verenigingen het eerder genoemde commitment nogmaals uitgesproken ter bevestiging aan de wethouder/gemeente. Ook zijn er afspraken gemaakt voor vervolgstappen. In overleg met de gemeente worden er partners gezocht zodat we de juiste expertise bij elkaar kunnen brengen en kunnen gaan beginnen met de planmakerij. Spannend!

ONDERWIJS

Ook vanuit de school zijn er inmiddels gesprekken geweest met de verantwoordelijke wethouder inzake dit thema. Meer info volgt.

VOORTGANG “DORPSRAAD”
Komt er een dorpsraad? Noemen we het een platform of toch een coöperatie. We gaan op zoek naar een structuur/organisatie waarin de belangen van alle Hengeveldenaren zo optimaal worden behartigd. Deze structuur/organisatie zal moeten helpen in de communicatie richting het dorp, maar ook richting gemeente en andere organisaties. Bij de zoektocht naar de juiste structuur krijgen we ondersteuning van de provincie. Binnenkort vinden de eerste overleggen plaats.
Wij zijn er ons bewust van dat veel thema’s overlap hebben met elkaar en integraal moeten worden bekeken. Dit wordt dan ook zeker gedaan.

Wil jij graag actief meedenken over en/of meewerken aan een van de thema’s (wonen, dorpsraad, onderwijs of sportcomplex + MFA)? Meld je dan aan door een mail te sturen naar info@toekomstbestendighengevelde.nl