Staat ons kerkgebouw over 10 jaar nog steeds centraal in Hengevelde?

“Samen nadenken over kansen, wensen en toekomstmogelijkheden voor het kerkgebouw midden in ons dorp. Dat is waarvoor we mensen uitnodigen”, zegt Patrick Goorhuis als voorzitter van Dorpscoöperatie Samen Hengevelde. Op dinsdag 17 oktober vanaf half 8 is elke Hengeveldenaar welkom in Kulturhus De Marke om mee te denken over de toekomst van het kerkgebouw. De Dorpscoöperatie heeft de locatieraad en het parochiebestuur van de kerk uitgenodigd. Naast informatie vanuit de locatieraad, vertelt Jan Put als vicevoorzitter van het Parochiebestuur over de stand van zaken rond de Petrus en Paulus kerk.

Kansen voor de kerk
In veel omliggende plaatsen heeft het kerkgebouw al geen functie meer als kerk. Dat is in Hengevelde nog niet aan de orde. Hengevelde heeft in de Petrus en Pauluskerk naast het schip van de grote kerk, ook nog de dagkerk die in gebruik is voor diensten. Maar hoelang blijft de situatie zoals die nu is? Kan de kerk of een deel van de kerk een andere functie krijgen? Mogelijk een functie belangrijk voor ons dorp? “De toekomst van Hengevelde gaat ons allemaal aan het hart. Dat bewezen we in oktober 2021, toen mensen massaal meedachten. Sindsdien hebben we samen veel gerealiseerd, waaronder het oprichten van onze dorpscoöperatie en zijn er stappen gezet richting een nieuw MFA (multi functioneel sportcomplex). Ik vertrouw erop dat we op dinsdag 17 oktober ook weer met velen samenkomen. Dit keer in De Marke en nu specifiek over de toekomst van het kerkgebouw in Hengevelde”, aldus Patrick Goorhuis.

Kom op dinsdag 17 oktober naar Kulturhus De Marke!

Dus heb jij een lumineus idee, wil je meedenken over de toekomst, of ben je gewoon benieuwd, zet de 17e dan al vast in je agenda. We hopen op een goede opkomst op dinsdag 17 oktober van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur in De Marke. Aanmelden is niet persé nodig, maar met het oog op de catering wel handig. Dus meld jezelf, en anderen, aan via Mailadres is secretaris@samenhengevelde.nl

 We rekenen op een volle bak!