Toekomstbestendig Hengevelde nodigt u: Ook ouderen hebben wensen

Al twee jaar lang wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een passende toekomst voor de Hengeveldse gemeenschap. Hoe willen we dat Hengevelde er over een aantal jaren uit ziet op het gebied van sportvoorzieningen, wonen, zorg, onderwijs, kerk, natuur en milieu, etc.

Er was al eens een grote bijeenkomst in de kerk, er zijn enquêtes gehouden, er is met allerlei instanties gesproken waaronder vooral ook de gemeente Hof van Twente. Ideeën krijgen vorm. Het zal u vast niet ontgaan zijn.

Een van de eerste resultaten is de oprichting van een dorpscoöperatie die de belangen voor Hengevelde breed zal gaan behartigen: Samen Hengevelde. Deze dorpscoöperatie heeft zich 8 maart gepresenteerd aan een groot deel van onze dorpsbewoners. Ook diverse werkgroepen kregen er de kans om de toekomst met allerlei plannen voor het voetlicht te brengen. Denk daarbij met name aan een nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) waar alle plaatselijke sportverenigingen grote behoefte aan hebben.

Voor de oudere generatie is er aanstaande dinsdag 21 maart een extra bijeenkomst georganiseerd om juist ook aandacht te geven aan de belangen van niet direct sportgerichte zaken. Er zijn namelijk meer behoeftes dan sport alleen.

Hoe is de stand van zaken op dit moment? Denkt u maar eens:

1. aan sociale en culturele voorzieningen,

2. aan huisvesting voor jong en oud,

3. aan voldoende medische zorg, hulp en opvang,

4. aan ruimte voor gezellige ontmoetingen en vergaderingen,

5. aan een veilige, gezonde leefomgeving,

6. aan goed onderwijs en opvang van onze jeugd.

Daarom is er een speciale bijeenkomst voor de Senioren Hengevelde, Vrouw Actief en andere geïnteresseerden om met de nieuwe dorpscoöperatie Samen Hengevelde hierover van gedachten te wisselen en de laatste informatie te horen. U bent welkom op dinsdag 21 maart om 20.00 uur in de conferentiezaal van De Marke.

Het praat het in een wat kleinere groepen altijd iets makkelijker en wensen komen beter tot uiting. Een kop koffie en een drankje zullen niet ontbreken. Hopelijk krijgt u deze avond op vele vragen antwoord en gaat u goed voorgelicht en met vertrouwen die nieuwe toekomst tegemoet. Samen vormen we Hengevelde, uw mening dus telt ook.

Komen dus en meepraten.

Namens de besturen

Senioren Hengevelde en Vrouw Actief