Voorlopig ontwerp inrichting Marke III klaar, bouwrijp maken februari 2021 van start

Het voorlopige ontwerp voor de inrichting van woningbouwlocatie De Marke III fase 2 in Hengevelde is klaar. Op dit moment wordt de procedure voor het bouwrijp maken van de 2 e fase voorbereid. Het bouwrijp maken begint naar verwachting begin februari 2021 en is, als alles meezit eind april klaar. De tekeningen voor de inrichting zijn vanaf 20 november te vinden op de website van de gemeente. In De Marke III fase 2 kunnen ongeveer 69 woningen worden gebouwd. Dit plan biedt de kern Hengevelde voor de komende jaren voldoende mogelijkheden om de vraag naar woningen op te vangen.

Bouwrijp maken 2e fase
Het ontwerp voor het bouwrijp maken van De Marke III is klaar. In de afgelopen maanden zijn verschillende onderzoeken gedaan. De grondwaterstanden zijn in kaart gebracht. Ook is het gebied ingemeten en is het ontwerp technisch verder uitgewerkt. De procedures die doorlopen moeten worden zijn gestart. Binnenkort volgt de aanbesteding voor het bouwrijp maken. De verwachting is dat begin februari 2021 de aannemer aan de slag kan. Begin mei kunnen geïnteresseerden waarschijnlijk al beginnen met het bouwen van woningen. Hierover volgt later meer informatie.

Maatregelen bouwverkeer
Het bouwverkeer voor De Marke III zal worden omgeleid. Er wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd met het bouwrijp maken 2e fase. Het verkeer kan via de Needsestraat, Janninksweg en de nieuwe ontsluitingsweg het bouwplan bereiken. Hiermee wordt overlast door bouwverkeer in de kern zoveel mogelijk voorkomen.

Voorlopig ontwerp
De tekeningen met de voorlopige ontwerpen voor het bouwrijp maken, zijn in te zien via DEZE link. Een reactie sturen kan tot uiterlijk 8 december 2020.

Kaveluitgifte
De uitgifte van de kavels begint na het bouwrijp maken. Dat zal waarschijnlijk in mei 2021 zijn. Hierover volgt later meer informatie. Actuele informatie over dit plan is ook te vinden op de website van de gemeente. Woonrijp maken 1e fase De planning is om De Marke III fase 1 in de tweede helft van 2021 woonrijp te maken. De voorbereidingen hiervoor worden binnenkort gestart. Te zijner tijd zal óók hiervoor een ontwerp ter inzage worden gelegd. Hierover volgt in de loop van 2021 meer informatie.

Meer informatie
Contactpersoon is de projectleider uitvoering, M. Harbers, tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op [email protected]