Woonbehoefte Hengevelde in beeld

Eind augustus deed de Werkgroep Wonen een laatste oproep aan inwoners van Hengevelde (jongeren tot 30 jaar en 55-plussers). Vraag was om de enquête in te vullen waarin zij woonwensen konden aangeven. Nu blijkt dat maar liefst 160 mensen dit hebben gedaan!

‘Dat is een heel mooi resultaat ‘zegt Jan Smit namens de werkgroep. ‘Dat geeft een beter beeld over hoeveel gegadigden er zijn voor bijvoorbeeld nieuwe kavels. En als die er komen, wat mensen dan graag willen. Deze uitslagen nemen we mee in het gesprek met de gemeente Hof van Twente. Zij proberen met de provincie Overijssel vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Namens de Werkgroep Wonen, bedankt mensen voor het invullen van de enquête!

Wanneer we meer nieuws hebben komen we er bij jullie op terug.’